STZ benoemt verpleegkundige als nieuw bestuurslid
29 maart 2019

STZ benoemt verpleegkundige als nieuw bestuurslid

Verpleegkundige en onderzoeker Spaarne Gasthuis benoemd als bestuurder Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

STZ benoemt verpleegkundige als nieuw bestuurslid

 

Catharina van Oostveen is door de ledenvergadering van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) benoemd tot nieuw bestuurslid. Zij zal de het duale karakter van het STZ-bestuur uitbreiden met haar verpleegkundige ervaring.

 

De STZ is zeer trots op de benoeming van Van Oostveen. Haar jarenlange ervaring als verpleegkundig adviseur en onderzoeker in het Spaarne Gasthuis en haar directe betrokkenheid bij de ziekenhuiszorg zijn een aanwinst voor STZ. De topklinische ziekenhuizen richten zich op de drie pijlers (topklinische zorg, opleiding en wetenschap) en twee kernthema’s (24/7 acute zorg en innovatie) van STZ.

 

Als verpleegkundig adviseur heeft Van Oostveen ruime ervaring in diverse landelijke netwerken. Haar diverse nevenfuncties in landelijke gremia en zeer ruime wetenschappelijke ervaring stemde de Algemene Ledenvergadering van STZ zeer verheugd. Met de benoeming van Van Oostveen in het bestuur erkent STZ de belangrijke rol van verpleegkundigen in de Topklinische ziekenhuizen. Van Oostveen zal zich voornamelijk richten op het netwerk HR, waarbinnen de huidige krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk onderwerp is.

Catharina van Oostveen: “Ik ben trots dat de STZ de keuze maakt een verpleegkundige op te nemen in het bestuur. Verpleegkundigen zijn van strategische waarde. Ik vind het een eer dat ik als eerste verpleegkundig bestuurder me in kan zetten voor de belangen van mijn collegae verpleegkundigen.”

Hans van der Schoot; “Verpleegkundigen worden weer steeds belangrijker in de organisatie van ziekenhuiszorg. STZ is dan ook blij met Catharina in het bestuur. Wij gaan ervan uit dat zij de juiste persoon is om ‘topverpleegkundigen’ in een topklinisch ziekenhuis nog meer over het voetlicht te brengen.”

 

Voor meer informatie, een interview of een dubbelinterview met een medisch specialist uit het STZ-bestuur kunt u terecht bij:

 

Carla Zonneveld – communicatie STZ, (030) 2739414, c.zonneveld@stz.nl

 

Bijlage: foto Catharina van Oostveen (beeld Monique Kooijmans)
 

STZ is de vereniging van topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg

STZ Oudlaan 4, Utrecht • Postbus 9696, 3506 GR, Utrecht • Tel. 030 27 39 414 • www.stz.nl