Posterbrochure STZ-event 2019
22 juli 2019

Posterbrochure STZ-event 2019

De posterbrochure STZ wetenschappelijke onderzoeken is uit! 

Deze brochure treft u aan op de website:

https://www.stz.nl/41872/actueel/stz-uitgaven/stz-posterbrochure-2019

 

Voor het STZ-event op 20 juni jl. hebben alle STZ-ziekenhuizen onderzoeken ingediend. De STZ-ziekenhuizen konden maximaal 2 onderzoeken insturen, die zijn beoordeeld op innovativiteit en impact, naast wetenschappelijke criteria. De onderzoeken zijn gepresenteerd aan circa 350 professionals op het event en trokken veel belangstelling.

 

De STZ-jury, bestaande uit Hans van der Schoot, voorzitter STZ, Koop Bosscha, bestuurslid wetenschap STZ en GE chirurg JBZ, Fenna Heyning, directeur STZ en Hedwig Neefs, senior adviseur wetenschap STZ, heeft circa 50 goede en interessante onderzoeken ontvangen. Alle ingediende onderzoeken treft u in de posterbrochure aan.

 

Tijdens het STZ event is de wetenschapsprijs 2019 uitgereikt aan Deniece Detillon van het Amphia Ziekenhuis.

Het onderzoek van Amphia betreft voorspellers voor efficiënt gebruik van de IC na longchirurgie. De STZ jury oordeelde: “Een mooi multicenter onderzoek met impact om bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek”.

 

Op een gedeelde eervolle tweede plaats staan het Martini Ziekenhuis met een onderzoek naar het vroeg verwijderen van katheters en het Spaarne Gasthuis met een onderzoek naar de rol van het respiratoire microbioom.