Imagine2: betere zorg met clinical leadership

Het programma Imagine2, voor betere ziekenhuiszorg met clinical leadership, wordt verzorgd door Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het is een initiatief van STZ, de vereniging van voorhoedeziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg. Imagine2 zet deelnemende ziekenhuizen aan tot duurzame kwaliteitsverbetering. Dat gebeurt door een unieke combinatie van leiderschapsontwikkeling van artsen, concrete verbetertrajecten en reflectie door raden van bestuur. Het programma is toegankelijk voor alle ziekenhuizen.

 

Het doel van Imagine2 is medisch specialisten en hun ziekenhuis toe te rusten voor permanente kwaliteitsverhoging en vernieuwing. Het programma, een initiatief van STZ, werd eerder uitgevoerd door kennisinstituut CBO. Uniek is de combinatie van drie onderdelen. Het clinical-leadership-programma rust artsen toe voor een voortrekkersrol op het gebied van kwaliteit. In het tweede onderdeel, het bestuurlijk programma, reflecteren raden van bestuur op bestuurlijke dilemma’s op het gebied van kwaliteit en (shared) governance. Ze trekken daarbij deels samen op met de medisch specialisten. Het derde onderdeel is het in-company verbeterprogramma. Hierin werken de medisch specialisten samen met andere professionals aan een concrete verbetering die van strategisch belang is voor het ziekenhuis. De visie achter deze combinatie is dat duurzame kwaliteitsverbetering niet alleen een zaak is van artsen. Het vraagt betrokkenheid en leiderschap van iedereen in het ziekenhuis om de zorgverlening voortdurend te vervolmaken, bij te slijpen en waar nodig radicaal te veranderen.

Het programma past naadloos in het streven van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur om de kwaliteit van de zorg te verhogen door de vorming van leiders die het verschil maken. Zij doen dat onder meer via postacademische programma’s voor bestuurders en senior leidinggevende professionals, en via wetenschappelijk onderzoek naar bestuur en management in de zorg. In Imagine2 kunnen die lijnen met elkaar verknoopt worden. De bestuurders en clinical leaders worden in dit programma bij elkaar gebracht en de link tussen leiderschap en kwaliteit in de deelnemende ziekenhuizen wordt onderzocht. De combinatie met in-company verbetertrajecten is een nieuw en inspirerend element voor het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Deelnemers aan het programma kunnen een door de Erasmus Universiteit Rotterdam goedgekeurd certificaat behalen.

 

Deelname aan Imagine2 is mogelijk voor alle Nederlandse ziekenhuizen, ook als ze geen STZ-lid zijn. STZ is als initiatiefnemer nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het programma. Eindverantwoordelijk voor het programma is dr. Wilma van der Scheer, directeur van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Dr. Kris Vanhaecht behoudt zijn gewaardeerde rol als kerndocent van het clinical-leadership-programma. In de uitvoering van het bestuurlijk programma zal prof. dr. Pauline Meurs een belangrijke rol spelen.

 

Voor meer informatie bieden wij u de volgende downloads;

-brochure Imagine2

-factsheet clinical leadership programma
-factsheet verbeterprogramma

2 filmpjes van artsen uit STZ-huizen over de meerwaarde van deelnemen aan het Imagine2 programma;
-Marjo Jager, Jeroen Bosch Ziekenhuis
-Mirjam Schotman, Meander Medisch Centrum

 

U kunt natuurlijk ook naar:

www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl