Nieuwe Clinical Trial Agreement (CTA)
14 juli 2016

Nieuwe Clinical Trial Agreement (CTA)

Uniforme overeenkomst versnelt geneesmiddelenonderzoek

De nieuwe modelovereenkomst maakt het makkelijker om in Nederland sneller te starten met klinisch onderzoek dat geïnitieerd en gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie. Hiermee komen nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden eerder beschikbaar voor patiënten.

In de modelovereenkomst zijn alle rechten en plichten opgenomen van de partijen die betrokken zijn bij onderzoek in ziekenhuizen dat door farmaceutisch bedrijven gefinancierd wordt.

De modelovereenkomst is opgesteld in samenwerking tussen partijen die zijn verenigd in de DCTF (Dutch Clinical Trial Foundation).

 

De nieuwe modelovereenkomst is een herziene, geactualiseerde en geïntegreerde versie van de sinds enkele jaren bestaande modelovereenkomsten tussen Nefarma met STZ, NKI-AvL en Acron en de modelovereenkomst tussen Nefarma met NFU. De partijen die het nieuwe modelcontract hebben opgesteld zijn STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) Nefarma (Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland), Acron (Associatie van Contract Research Organisaties) en NKI-AvL (Nederlandse Kanker Instituut- Antoni van Leeuwenhoek).

 

Voor meer informatie: Hedwig Neefs