Internationale What matters to you? dag 2020, 'Dichtbij op afstand'
09 juni 2020

Internationale What matters to you? dag 2020, 'Dichtbij op afstand'

Internationale What matters to you? dag 2020

What matters to you? ‘Dichtbij op afstand’
 

Dinsdag, 9 juni 2020
 

Voor het 3e jaar op rij organiseert de STZ voor Nederland de internationale What matters to you? dag waar inmiddels 48 landen aan deelnemen.
 

Hiermee laten we zien dat kwaliteit van zorg niet alleen te maken heeft met het verlenen van de beste zorg vanuit medisch oogpunt (“What’s the matter?”), maar dat er ook moet worden stilgestaan bij de persoonlijke zorgen en behoefte van de patiënt (“What matters to you?”).
 

Patiënt- en familiegerichte zorg is belangrijk omdat het leidt tot betere uitkomsten van de zorg en een grotere tevredenheid over de zorgverlening. Extra aandacht voor de stem van de patiënt en focus op wat voor hem/haar belangrijk is, geeft zowel de patiënt als de zorgverlener een beter gevoel en vertrouwen en dat heeft een enorme impact op de kwaliteit van zorg.

Elke dag zijn zorgverleners in de weer om goede en veilige zorg te bieden. Op 9 juni stimuleren en helpen we zorgprofessionals om naast de goede en veilige zorg van iedere dag, extra aandacht te besteden aan de kleine dingen die belangrijk zijn voor een individuele patiënt en zijn/haar familie en mantelzorgers.

We moedigen iedereen aan om vaker met elkaar in gesprek te gaan over hetgeen echt belangrijk voor de ander is. Dat kan voor de ene patiënt heel anders zijn dan voor de andere en soms heel verrassend voor de zorgprofessional. Het doel is dat mensen zich aangemoedigd voelen deze gesprekken te blijven voeren ook na de What Matters to you? dag.
 

Dit jaar kunnen we natuurlijk niet om de corona crisis heen, dus besteden we extra aandacht aan alle initiatieven in de WMTY- gedachte met het thema; 'Dichtbij op afstand!' Het devies van RIVM was; “Blijf thuis.”
Met dichtbij op afstand, steken we een hart onder de riem van alle zorgprofessionals die in deze coronatijd dat ene stapje extra gezet hebben door toch de (al dan niet corona) zorg door te laten gaan, bijvoorbeeld familieleden van coronapatiënten te (laten) beeldbellen, of die juist zich nog meer hebben ingespannen door op een andere innovatieve manier contact te houden met hun patiënten en/of familieleden.
 

Fenna Heyning, directeur STZ: "Al jaren hebben we de mond vol van ‘innovatie’. Innovatie is hip, innovatie is modern, concepten als drones, robots en artificial intelligence vliegen je in vele artikelen en congressen om de oren. Maar eigenlijk werd heel lang ‘e-health’ beschouwd als een koude en armzalige vervanger van een bezoek aan het ziekenhuis. Wat gaat er boven persoonlijk contact tussen de dokter en de patiënt? Door de corona pandemie gedwongen, zijn we nu toch massaal allerlei virtuele technieken gaan gebruiken. Dan blijkt het niet alleen als ‘second-best’ vervanger voor fysieke zorg te kunnen dienen, maar ook werkelijk voordelen te hebben. Telemedicine is niet uitsluitend een zwakke vervanger van een ‘regulier’ bezoek aan de zorgprofessional, maar het is aanvullend. De what matters to you?-dag is een mooi moment om niet alleen de zorgprofessional en de patiënt, maar ook degene die dit contact mogelijk gemaakt hebben, in het zonnetje te zetten."
 

Op www.whatmatterstoyou.nl kunt u een overzicht van alle geregistreerde acties vinden. Patiënt- en familiegerichte zorg is belangrijk omdat het leidt tot betere uitkomsten van de zorg en een grotere tevredenheid over de zorgverlening.

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie of een interview kunt u terecht bij:

Carla Zonneveld – communicatie STZ, (030) 2739414, c.zonneveld@stz.nl


STZ is de vereniging van voorhoedeziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg

STZ Oudlaan 4, Utrecht • Postbus 9696, 3506 GR, Utrecht • Tel. 030 27 39 414 • www.whatmatterstoyou.nl