De nieuwe donorwet: gevolgen ziekenhuizen, donatieprotocol aanpassen!
23 juni 2020

De nieuwe donorwet: gevolgen ziekenhuizen, donatieprotocol aanpassen!

Vandaag is een brief van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) naar alle Raden van Bestuur van de ziekenhuizen.

 

In de brief staat belangrijke informatie over de nieuwe donorwet, waaronder het nieuwe ziekenhuisprotocol orgaan- en weefeseldonatie en de scholing die artsen die het donatiegesprek voeren, kunnen volgen via donatiegesprek.nl.

 

 

 

Datum Leiden, 22 juni 2020

 

Onderwerp Nieuwe Donorwet

 

Geachte voorzitter Raad van Bestuur,

 

Graag informeer ik u over de gevolgen van de nieuwe donorwet en de Kwaliteitsstandaard Donatie. De nieuwe wet heeft gevolgen voor het ziekenhuisprotocol voor orgaan- en weefseldonatieprocedures. Het is belangrijk dat uw ziekenhuis vanaf 1 juli 2020 conform de in de wet gestelde richtlijnen werkt en het vernieuwde Modelprotocol orgaan- en weefseldonatie implementeert. Vanaf 1 juli dienen artsen op de hoogte te zijn van de belangrijkste wijzigingen van de wet, daarom biedt de NTS gratis e-learning modules over het donatiegesprek.
Wat verandert er door de nieuwe Donorwet? • Registratie in het Donorregister: 'geen bezwaar'. Deze bestond voorheen niet. iedereen boven de 18 die geen keuze invult, krijgt twee brieven, als daarop niet wordt gereageerd, worden zij geregistreerd met ‘geen bezwaar’. Vanwege COVID-19 beginnen de aanschrijvingen pas in september/oktober dit jaar, hierdoor is de eerste ‘geen bezwaar’ registratie pas in december 2020 of januari 2021 zichtbaar in het Donorregister.
• De mogelijkheid voor nabestaanden om in geval van ‘ja’ of ‘geen bezwaar’ registratie aannemelijk te maken dat deze registratie niet overeenkomt met de wens van de patiënt, zoals die volgens de nabestaanden bestond.
• De mogelijkheid tot donatie voor wilsonbekwamen.
Voor wie is de Kwaliteitsstandaard Donatie? Alle artsen in Nederland die het gesprek over donatie voeren met de naasten moeten op de hoogte zijn van de gevolgen van de nieuwe Donorwet voor het initiële deel van het donatiegesprek. Dit is het gesprek waarin de uitkomst van het Donorregister wordt besproken. Als het gaat om orgaandonatie, zullen dit voornamelijk artsen van de acute as zijn. In het geval van weefseldonatie, kan iedere arts-assistent in het ziekenhuis te maken krijgen met het donatiegesprek.

 

Wat beschrijft de kwaliteitsstandaard?
De Kwaliteitsstandaard Donatie geeft per uitkomst van het Donorregister uniforme stappen weer, ter ondersteuning van de arts, voor het donatiegesprek met nabestaanden. Het gaat in de Kwaliteitsstandaard Donatie om de zorg aan naasten en wat hun rol is ten aanzien van de registratie van de donor in het Donorregister. Het uitgangspunt van deze kwaliteitsstandaard is om zo veel mogelijk recht te doen aan de wil van de patiënt. Daarbij is de registratie van de patiënt in het Donorregister in principe leidend.
Welk protocol volgt het ziekenhuis vanaf 1 juli?
Vanaf 1 juli a.s. staat op https://www.transplantatiestichting.nl/medisch-professionals/modelprotocol het nieuwe Modelprotocol Orgaan- en weefseldonatie. In dit protocol is de Kwaliteitsstandaard Donatie geïntegreerd. Het is belangrijk dat u deze wijziging communiceert binnen uw ziekenhuis en de aanpassingen vanaf 1 juli worden doorgevoerd. Artsen kunnen voor het voeren van het donatiegesprek op www.donatiegesprek.nl via de interactieve beslisboom nagaan met wie zij het donatiegesprek moeten voeren en wat de rol van de naasten is ten aanzien van de registratie van de donor in het Donorregister.
Het is belangrijk dat artsen die het donatiegesprek voeren de gratis e-learning volgen die de NTS aanbiedt op www.donatiegesprek.nl ook is het belangrijk dat artsen van de acute as de praktische scholing in het najaar volgen. Meer informatie kan men opvragen bij de donatie- en transplantatiecoördinatoren .

 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

 

Mevr. drs. B.J.J.M. Haase
Directeur NTS.