Topklinische ziekenhuizen en Tilburg University gaan samenwerken rondom implementatie van zorginnovaties
15 oktober 2020

Topklinische ziekenhuizen en Tilburg University gaan samenwerken rondom implementatie van zorginnovaties

15 oktober 2020 - Tilburg University en de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) gaan samenwerken onder de noemer Implementatie van innovatie in de klinische praktijk. De STZ ambieert een betere kwaliteit van zorg door middel van organisatorische en sociale innovaties. Tilburg University wil juist haar expertise inzetten in de zorgpraktijk. Denk dan aan kennis over gedragsverandering, organisatie van zorg, sociale innovaties, juridische vraagstukken, data science en houdbaarheid van de zorg. De samenwerking geldt voorlopig voor een periode van vijf jaar.

 

Sociale innovaties

STZ is de vereniging van 26 topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg. Zij vormen een belangrijk segment in het ziekenhuislandschap tussen de academische ziekenhuizen en de algemene ziekenhuizen. De strategie van de STZ is gebaseerd op drie pijlers: topklinische zorg, wetenschap en opleiding en de kernthema’s 24/7 topklinische en complexe acute zorg en innovatie.

Dr. Hans van der Schoot, voorzitter STZ: “ Om onze ambitie van een betere zorgkwaliteit dankzij sociale innovaties mogelijk te maken is bundeling van onderzoeksterreinen noodzakelijk: economische en juridische aspecten en onderzoek naar gedragsverandering dienen te worden gecombineerd om deze ambitie na te streven . ”
 

Interdisciplinariteit

Tilburg University is een universiteit voor maatschappijwetenschappen en heeft veel kennis op het terrein van economie en management, maar ook rechtsgeleerdheid, digitale wetenschap en maatschappij- en gedragswetenschappen.

Professor Jantine Schuit, decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University: “Deze samenwerking biedt onze universiteit een mooie kans om onze kennis en expertise op het terrein van gezondheid, gedrag en de organisatie van de zorg aan elkaar te verbinden en interdisciplinair in te zetten voor een betere en innovatieve zorg”.
 

Impact

De samenwerking is opgezet vanuit Tilburg University’s Impactprogramma, waarin Enhancing Health and Wellbeing een van de kernthema’s is. Het wordt een ‘Brede Academische Werkplaats’, waarin alle faculteiten participeren en in interdisciplinaire teams gezamenlijk aan projecten gewerkt wordt. Het Impactprogramma stimuleert niet alleen onderzoek voor maar vooral ook onderzoek samen met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. “Samenwerking op gelijke voet is waar het om draait als je echt iets wilt veranderen,” aldus hoogleraar Margriet Sitskoorn, programmaleider van het Impactprogramma, waarin alle mens- en maatschappijwetenschappen van de universiteit zijn vertegenwoordigd om complexe kwesties vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

 

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie en evt. interview aanvragen gelieve contact op te nemen met Carla Linschoten-Zonneveld, communicatieadviseur STZ T: +31 30 273 9414, E: c.linschoten-zonneveld@stz.nl of met Nina Karabetyan, Project Officer Impact Program, Tilburg University T: +31 (0)13 466 3363, M: +31 (0)6 270 63 589 E: n.karabetyan@tilburguniversity.edu (aanwezig: ma, wo, vr)