Mixed reality learning aan verpleegkundigen; Máxima MC
11 november 2020

Mixed reality learning aan verpleegkundigen; Máxima MC

Nu de tweede coronagolf zijn hoogtepunt lijkt te naderen, groeit ook het aantal COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis, en deels op de IC, terecht komt. Hierdoor neemt de werkdruk op artsen en verpleegkundig personeel weer fors toe. Om snel extra handen aan deze bedden te kunnen krijgen is het Máxima MC (MMC) als eerste Nederlandse ziekenhuis gestart met een mixed reality training voor verpleegkundigen. Daarvoor maakt het ziekenhuis gebruik van de nieuwste mixed reality Hololens bril.

 

Een verpleegkundige die de mixed reality training start, moet de bril die voorzien is van HoloPatient software opzetten bij een leeg ziekenhuisbed. Vervolgens ziet hij of zij dat de bril een virtuele coronapatiënt op het bed projecteert. Het Máxima MC is bij de ontwikkeling van deze realistische scenariotraining een samenwerking aangegaan met ASML.

Voor meer informatie, zie https://icthealth.nl/nieuws/mixed-reality-training-voor-verpleegkundigen-maxima-mc/

Op 10 november heeft er een webinar over dit onderwerp plaatsgevonden.Voor meer informatie zie https://www.mmc.nl/webinar-praktische-handvaten-voor-inzet-van-microsoft-hololens-tijdens-de-coronacrisis/