Topklinische Ziekenhuizen breiden uit met Ziekenhuisgroep Twente als 27e lid
22 maart 2021

Topklinische Ziekenhuizen breiden uit met Ziekenhuisgroep Twente als 27e lid

Op 19 maart jongstleden is Ziekenhuisgroep Twente toegetreden tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).


Tot de vereniging STZ worden alleen ziekenhuizen gerekend, die naast basiszorg ook topklinische zorg leveren en actief zijn op het gebied van opleidingen, wetenschap en innovatie. Voor patiënten betekent dit dat zij in het ZGT terecht kunnen voor zowel goede basiszorg en dienstverlening als voor hooggespecialiseerde en hoogwaardige acute en complexe zorg. Ziekenhuisgroep Twente is als 27e toegetreden tot de vereniging die dit jaar 25 jaar bestaat (zie link voor meer info http://www.stz.nl).

Verantwoordelijk
”De STZ-ziekenhuizen voelen zich verantwoordelijk voor het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling, onderwijs en opleidingen in brede zin, zorginnovatie en toegepast wetenschappelijk onderzoek”, zo luidt een zin uit de verenigingsstatuten.
Toetreden tot STZ kan dan ook niet zo maar. Er zijn strenge criteria (link).

Zo moet een ziekenhuis op het gebied van opleiding minimaal 13 medisch specialistische opleidingen in huis hebben, nascholingen bieden aan specialist en huisarts, tenminste 40 plaatsen hebben voor co-assistenten, 45 aios ‘in huis’ hebben en over diverse MBO/HBO beroepsopleidingen beschikken. Ook moet een STZ-ziekenhuis ervoor zorgen dat het opleidingsklimaat 24/7 geborgd is. ZGT heeft dat allemaal. Vooral op de STZ-thema’s, innovatie dichtbij en slim schalen scoort ZGT uitmuntend:

Rond topklinische zorg is diabetes een van de speerpunten van het ziekenhuis. Tevens is een technisch geneeskundige aangenomen, om medische technologie zo goed mogelijk te kunnen toepassen. Dit is een nieuwe functie, binnen ZGT staat men open voor dit soort nieuwe functies en is er ook ruimte om zo’n nieuwe functie te ontwikkelen. Ook geriatrische traumatologie is een topklinisch speerpunt. Innovaties worden actief gestimuleerd. Medewerkers met een goed idee kunnen terecht bij ‘Smart-up innovation’. Er is jaarlijks een innovatiechallenge en worden er verschillende innovatie bijeenkomsten georganiseerd.

Visitatie
Om te beoordelen of Ziekenhuisgroep Twente kon toetreden tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen was er in januari een visitatie. Dit keer vond de visitatie digitaal plaats in verband met de corona-pandemie. Dit vergde organisatorisch gezien aanpassingen, maar de visitatiecommissie en het betreffende ziekenhuis kon hier prima mee uit de voeten.

Marjolein Tasche (Franciscus Gasthuis & Vlietland), voorzitter van de visitatiecommissie STZ “De commissie was onder de indruk van ZGT. Vooral de enorme opleidingsinspanning die het regionale ziekenhuis naar verhouding levert, sprak aan. Daarnaast verdient innovatie bij ZGT een compliment.”
 

Veranderingen

Wat verandert er nu het ZGT lid is van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen? Hilde Dijstelbloem, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuisgroep Twente:

“We zijn ongelooflijk trots op deze erkenning als topklinisch ziekenhuis. ZGT heeft een belangrijke regiofunctie en daarnaast een aantal bovenregionale expertisegebieden. Dat zal niet veranderen. Wel willen we vanuit onze topklinische functie, samen met zorgpartners en kennisinstellingen in de regio, nog meer ‘de juiste zorg op de juiste plek’ bieden aan de Twentse patiënt, vanuit onze twee onderscheidende locaties in Almelo en Hengelo. Met de inzet van topklinische zorg, onderwijs, onderzoek en innovatie is het onze ambitie om meer kwaliteit van leven te realiseren voor en met de inwoners van Twente. Met de toetreding tot STZ kunnen we hier nog beter invulling aan geven."

Noot voor de redactie: voor meer informatie of een interview kunt u terecht bij:

Carla Linschoten-Zonneveld – communicatie STZ

Tel: (030) 2739414,
Email: c.linschoten-zonneveld@stz.nl
STZ is de vereniging van topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg
 

STZ Oudlaan 4, Utrecht • Postbus 9696, 3506 GR, Utrecht • Tel. 030 27 39 414 •