Finale STZ-innovatiechallenge 2021 - tot nader order uitgesteld
02 november 2021

Finale STZ-innovatiechallenge 2021 - tot nader order uitgesteld

De finale van de STZ-innovatiechallenge 2021 wordt helaas uitgesteld tot een nader te bepalen moment in 2022

 

Helaas hebben wij moeten besluiten de finale van de STZ-innovatiechallenge 2021, die gepland staat op donderdagavond 2 december, uit te stellen tot een nader te bepalen moment in 2022. Uitstel is geen afstel: in 2022 zullen de drie STZ-awards alsnog uitgereikt worden. De STZ-innovatiechallenge is een evenement van, voor en door (zorg)professionals en we vinden het niet opportuun om – tegen de achtergrond van de enorme inspanning die de coronapandemie van onze mensen en huizen vraagt – het evenement nu door te laten gaan.
 

Dit neemt niet weg dat innovatie en zorgtransformatie belangrijk zijn en blijven om de huidige en ook toekomstige crises het hoofd te kunnen bieden. We willen dan ook het momentum vasthouden en de validatie, implementatie en opschaling van innovaties blijven aanjagen. Daarom bieden wij alle zes de finalisten nu alvast de kans om onder professionele begeleiding van PontesNL een volgende stap te maken met hun innovatie. Ook krijgen zij allemaal een adviserend gesprek bij de Rabobank (sector gezondheidszorg en innovatie). Ten slotte zal de digitale STZ-innovatiegids 2021, waarin ruim 90 innovaties van STZ-(zorg)professionals verzameld zijn, binnenkort uitkomen. Natuurlijk houden we u hiervan op de hoogte.
 

Nog een noot van praktische aard: uw leden-stem voor de STZ-leden-award kunt u nog steeds uitbrengen door een mail te sturen naar m.vandenbroek@stz.nl
Ook de reeds uitgebrachte leden-stemmen blijven geldig. In 2022 zal er een extra mogelijkheid geboden worden aan STZ-huizen om hun stem uit te brengen, mocht dat nu in de drukte van deze periode niet lukken.

We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u veel sterkte in deze onrustige en onzekere tijden. Laat het ons weten als wij hierin iets voor u kunnen betekenen.
 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en bureau van de STZ,

Hans van der Schoot (voorzitter)

Roos Leber (portefeuillehouder innovatie en zorgtransformatie / lid RvB Isala)

Fenna Heyning (directeur)