STZ-innovatiechallenge 2021

De afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat ook de zorgsector zich dynamisch en flexibel moet opstellen en moet transformeren. Dit vraagt niet alleen om bestuurlijke flexibiliteit, maar vooral ook creativiteit en doorzettingsvermogen van het zorgpersoneel. Elk van de 27 Topklinische opleidingsZiekenhuizen houdt zich bezig met verbeteren van zorg. Met de jaarlijkse STZ-innovatiechallenge willen we een podium bieden aan alle creatieve initiatiefnemers en zo innovatie en kruisbestuiving bevorderen.

De finalisten

Uit 115 inzendingen voor de STZ-innovatiechallenge 2021 zijn uiteindelijk zes finalisten gekozen. Op 2 december worden de winnaars van de drie STZ-awards bekend gemaakt. De zes finalisten zijn (in willekeurige volgorde):

• MedGezel – Lotte Hoeijmakers – OLVG

• Centraal Monitoringscentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis – Marco van Geffen en Janet van Kuilenburg – Jeroen Bosch Ziekenhuis

• Rad2Share – Onno Vijlbrief – Ziekenhuisgroep Twente

• Snelle en veilige risicostratificatie buiten het ziekenhuis bij een mogelijk hartinfarct – Joan Meeder en Braim Rahel - VieCuri Medisch Centrum

• Achter de V(oo)Rdeur – Jos Knaapen en Maaike Brunekreef – Isala

• Oognetwerk Zorg in Zicht – Djoeke Hupkens en Anne De Combe – Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en HagaZiekenhuis
 

Volg ook onze LinkedIn-pagina (https://www.linkedin.com/company/stz-samenwerkende-topklinische-opleidingsziekenhuizen) voor het laatste nieuws over de finalisten.

 

WIlt u ook stemmen?
Volg dan de feestelijke finale op 2 december, de link hiervoor kunt u tzt hier vinden.

MedGezel - Lotte Hoeijmakers OLVG

MedGezel is een sociale innovatie waarin we het patiëntenperspectief centraal stellen in de opleiding van de toekomstige artsen. Binnen deze innovatie worden de coassistenten in de rol van medisch coach gekoppeld aan patiënten. Naast de live begeleidingstrajecten hebben we nu ook de Digitale MedGezel geïntroduceerd. We hebben inmiddels uitgebreide ervaring met het inzetten van de MedGezel naast de patiënt in de spreekkamer. Niet alleen de patiënten zijn hierover enthousiast, maar zeker ook de toekomstige artsen! Voor hen gaat er een wereld open als ze vanuit de patiënt leren denken en voelen. Voor de STZ-ziekenhuizen is MedGezel een impactvolle manier om persoonsgerichte zorg en "Samen Begrijpen" in de spreekkamer tot leven te laten komen. Niet alleen in de hoofden maar ook in de harten van iedereen.

 

Snelle en veilige risicostratificatie buiten het ziekenhuis bij een mogelijk hartinfarct - Joan Meeder VieCuri Medisch Centrum

Patiënten met een hartinfarct moeten zo snel mogelijk doorverwezen worden naar het ziekenhuis om de mortaliteit en morbiditeit te verlagen. Echter, het is een behoorlijke uitdaging om onderscheid te maken tussen laag- en hoog-risico patiënten bij pijn op de borst zonder afwijkend hartfilmpje, waardoor onnodig veel patiënten met een spoed rit naar het ziekenhuis vervoerd worden. Onze innovatie maakt gebruik van de modified HEART-score met een highsensitive troponine-1 point-of- care test, waarbij thuis of op de huisartsenpraktijk al de risicostratificatie worden uitgevoerd i.p.v. in het ziekenhuis. Deze methode is uniek in de wereld: in tegenstelling tot de gebruikelijke methode, waarvoor afname van veneus bloed nodig is, kan de vingerprik heel makkelijk door vrijwel elke zorgprofessional in de thuis- of huisartsomgeving verricht worden.

 

Centraal Monitoringscentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis - Marco van Geffen en Janet van Kuilenburg JBZ

Monitoren voor eigen regie in gezondheidswelzijn. In het monitorcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) vindt centrale monitoring voor verschillende specialismen én huisartsen plaats, zoals voor chronische cardiologie- en longpatiënten, patiënten met (zwangerschaps)hypertensie en COVID- patiënten. Vanuit huis kan de patiënt met behulp van een app (soms met ondersteuning van professionele meetapparatuur) vitale parameters doorgeven aan medewerkers in het ziekenhuis. Wanneer er instabiele metingen worden waargenomen, wordt contact opgenomen met de hoofdbehandelaar. Patiënten ervaren deze zorg dichtbij als zeer prettig en krijgen meer inzicht in hun ziektebeeld. Door één centrale plek in het ziekenhuis in te richten voor de monitoring van verschillende specialismen, wordt er veel zorg uit handen genomen bij de behandelaars. Zij ervaren dit positief en kunnen zich concentreren op zaken die er voor hen toe doen, wat werkplezier verhoogt. Patiënten ervaren een ervaren team dat bekwaam is bij de ondersteuning van thuismonitoring.

 

Achter de V(oo)Rdeur - J. Knaapen en M. Brunekreef Isala

De cijfers liegen er niet om: 1 op de 20 thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder krijgt ooit te maken met ouderenmishandeling. Financieel misbruik komt het meeste voor, gevolgd door psychische en lichamelijke mishandeling. Omdat dit thuis achter de voordeur gebeurt, is het lastig te herkennen. En toch kan het wel, als je weet waar je op moet letten! Als zorgprofessional kan je een groot verschil maken door niet weg te kijken, maar de signalen te herkennen en te handelen. Deze Virtual Reality (VR)-training bied je de juiste tools om daarmee aan de slag te gaan. Het eerste VR- scenario is uitgewerkt en de training wordt ingezet binnen Isala met louter positieve geluiden tot gevolg. De eerste ervaringen zijn te zien op www.achterdevrdeur.com. Middels train-de-trainer gaan we na de zomer door met de bredere implementatie binnen de regio IJsselland, dat is de eerste stap. Daarna gaan we door met uitbreiden naar andere (STZ-)ziekenhuizen en contentontwikkeling.

 

Rad2Share - O. Vijlbrief Ziekenhuisgroep Twente

Iedereen (en zeker binnen de STZ) geeft onderwijs in het ziekenhuis en (radiologische) beelden worden hierbij veelvuldig gebruikt. Hoe vereenvoudig je het gebruik van medische beelden in het onderwijs én borg je de anonimiteit van de patiënt? Rad2Share helpt de gebruiker om eenvoudig beelden te selecteren, te anonimiseren en te exporteren naar PowerPoint voor onderwijs met de mogelijkheid voor veilige online opslag en intercollegiale uitwisseling. Het werkt met alle EPDs, PACS (radiologie en nucleaire geneeskunde), pathologie, oogheelkunde, dermatologie etcetera. Rad2Share bevindt zich in de implementatie en evaluatiefase: het is inmiddels geïmplementeerd op de afdeling radiologie van ZGT. In samenwerking met ZGT en MRON is Rad2Share door Deloitte Healthcare getoetst op compliance met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR) en op veiligheid.

 

Oognetwerk Zorg in Zicht - D. Hupkens en A. De Combe - Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en HagaZiekenhuis

Oognetwerk Zorg in Zicht is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen oogartsen, huisartsen en optometristen. Het is in samenwerking met HMC en HagaZiekenhuis. Binnen het netwerk verwijzen huisartsen laagcomplexe oogpatiënten naar de optometrist in een deelnemende optiekwinkel i.p.v. naar de oogarts in het ziekenhuis. Voordelen zijn (1) kortere wachttijd (<2 weken i.p.v. lange wachtlijst bij oogarts), (2) patiënt hoeft niet naar ziekenhuis, maar kan dichtbij huis terecht bij één van de 11 deelnemende optiekwinkels en (3) patiënt betaalt geen kosten (ook geen eigen risico). Het project realiseert transitie van zorg (met behoud van kwaliteit in de keten) en reduceert de toegangstijd van oogartsen.