Dit jaar geen landelijke coördinatie vanuit STZ bij project: ‘What matters to you?’
09 mei 2022

Dit jaar geen landelijke coördinatie vanuit STZ bij project: ‘What matters to you?’

Ieder jaar vindt op 9 juni de ‘What matters to you?’ dag plaats. De STZ is trekker van deze campagne in Nederland, en zet zich samen met diverse STZ-ziekenhuizen in om in samenwerking met interne en externe partners deze dag tot een succes te maken. De dag is erop gericht om te ondersteunen bij en aan te moedigen om vaker met de patiënt in gesprek te gaan over wat voor deze patiënt belangrijk is. Dat kan voor de ene patiënt heel anders zijn dan voor de andere en soms heel verrassend voor de zorgprofessional.

 

De afgelopen 4 jaar heeft STZ dit initiatief, waar 31 landen aan mee doen, zoveel mogelijk in beeld gebracht middels de website www.whatmatterstoyou.nl

Helaas kan er dit jaar wegens uitval van cruciale medewerkers op bureau STZ, geen landelijke coördinatie plaats vinden. Vanzelfsprekend steunen we alle, zowel lokale als nationale, initiatieven van harte om van deze dag toch een groot succes te maken. En we hopen bij volgende edities weer een centrale rol te kunnen nemen.