Inspiratiebijeenkomst Beslist Samen!
17 maart 2017

Inspiratiebijeenkomst Beslist Samen!

Op 1 maart zijn tien ziekenhuizen en twee umc’s gestart met het implementatieprogramma Beslist samen! Met behulp van subsidie van het Zorginstituut Nederland gaat in de geselecteerde ziekenhuizen en umc’s een versnelling plaatsvinden om samen beslissen (zorgverlener en patiënt beslissen samen welke zorg het beste past) te implementeren. De kennis die binnen het project wordt ontwikkeld, wordt niet alleen ziekenhuisbreed maar ook met andere ziekenhuizen gedeeld.


Op 13 april aanstaande vindt in dat kader de eerste inspiratiebijeenkomst plaats. De deelnemende ziekenhuizen inspireren tijdens deze bijeenkomst graag andere betrokkenen om ook met gedeelde besluitvorming aan de slag te gaan en geven inzicht in concrete resultaten voor de patiënt, professional en organisatie.


Tijdens de bijeenkomst is er volop ruimte voor deelname aan interactieve workshops gegeven door experts uit de praktijk en bestaat de mogelijkheid om een informatiemarkt te bezoeken om meer inzicht te krijgen in de verschillende instrumenten die het proces van Samen Beslissen kunnen ondersteunen.


Aanmelden kan nu al via deze link

 

Inschrijving voor de workshops, volgt op een later moment na aanmelding