Innovatie volgens STZ

Binnen de STZ hanteren we een brede definitie van innovatie waarbij technologie niet leidend is maar innovatie wel mogelijk maakt. Het gaat om het vernieuwen van processen, producten en/of structuren om de kwaliteit van zorg te verbeteren en toegevoegde waarde te leveren voor de patiënt. Het kan gaan om een medische innovatie, die bij preventie, diagnose, behandeling, nazorg, monitoring of revlaidatie potentiele meerwaarde kan bieden of om bijvoorbeeld sociale innovatie, die onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals of gedragsverandering kan bewerkstellingen.

 

Thema

De STZ-innovatiechallenge 2019 staat in het teken van evaluatie/validatie. Het bewijzen van de meerwaarde van een innovatie is cruciaal voor de acceptatie, implementatie en opschaling.

 

Wat zoeken we?

We zoeken innovaties waarvoor al een werkend prototype*/demonstratiemogelijkheid is die nog getest moet worden/is in de testfase óf die al getest is, eveueel verbeterd en een evaluatietraject/validatietraject in moet gaan voordat het geïmplementeerd kan worden.

 

Beoordeling
De beoordeling van de ingezonden innovaties voor de STZ-innovatiechallenge van dit jaar gaat iets anders dan voorgaande jaren. Innovaties worden beoordeeld door een zeskoppige jury in twee rondes. Uit de eerste ronde zullen 10 innovaties geselecteerd worden, die naar de tweede ronde én naar de ronde voor de publieksprijs doorstromen.

De 10 geselecteerde innovatoren worden opgeroepen om een korte video te maken waarin ze hun innovatie tonen, de potentiele impact ervan onder de aandacht brengen en aangeven hoe en wat voor type validatietraject ze voor zich zien. De winnaar van de publieksprijs zal op grond van een online-publieksstemmingsronde bepaald worden.


Prijzen
De hoofdprijs; Naast de symbolische STZ-innovatieaward ontvangt de winnaar een financiële bijdrage en een ‘in kind’ ondersteuning in het validatietraject.

De publieksprijs; De winnaar van de publieksprijs ‘wint’ extra media aandacht en een coachingsgesprek die de innovatie verder brengt in het validatietraject.


Tijdlijn

11 februari - 1 april => inschrijving open

1 april -1 mei => eerste ronde beoordeling door jury

1 mei -23 mei => videofilmpjes van de top-10 innovaties insturen

24 mei -13 juni => online stemmen voor publieksprijs via de STZ-website & tweede ronde beoordeling door jury

20 juni => bekendmaking winnaars tijdens het STZ-event.

 

Beoordelingscriteria

Innovativiteit:

Mate waarin vernieuwing plaatsvindt, iets verandert aan een proces, product of structuur.

Impact:

Wat zou de doelgroep merken als de innovatie eenmaal geïmplementeerd is? Met andere woorden: wat zal de invloed/effect zijn op de doelgroep?

Samenwerking:

Mate waarin samenwerking met relevante partijen, waaronder de doelgroep zelf.

Opschaalbaarheid:

In welke mate leent de innovatie zich ervoor om op te schalen binnen een STZ-ziekenhuis?

Haalbaarheid:

In hoeverre is de verhouding tussen de geschatte kosten en opbrengsten realiseerbaar om daadwerkelijk binnen STZ-ziekenhuizen te implementeren?

 

*Bij organisatorische-, proces- en/of sociale innovaties is een uitgewerkte beschrijving aanwezig op grond waarvan de innovatie wordt getest of al getest is.

 

Klik op onderstaande link voor het inschrijfformulier om je innovatie aan te melden!

https://nl.surveymonkey.com/r/STZinnovatiechallenge2019

 

Vragen?

Mail naar i.vajda@stz.nl

 

Vriendelijke groet,

Ildikó