23 juni 2017

PIJN app winnaar STZ-innovatiechallenge 2017

PIJN app winnaar STZ-innovatiechallenge 2017

Van de 28 inzendingen voor de STZ-innovatiechallenge is de STZ-innovatie award tijdens de STZ themamiddag die in het teken stond van de kracht van de samenwerking tussen 26 topklinische opleidingsziekenhuizen, gewonnen door de PIJN app van het OLVG
 

Een onafhankelijke beoordelingscommissie van externe innovatie-experts heeft de 28 inzendingen na beoordeling op de criteria: innovativiteit, patiëntgerichtheid, betrokkenheid van zorgverleners, samenwerking, opschaalbaarheid, duurzaamheid en haalbaarheid, teruggebracht tot een top 10. In een 2e stemronde hebben de leden van de ALV STZ (bestuurders en dokters) hun stem uit mogen brengen op basis van de vragen:
 

  • Welke innovatie krijgt mijn commitment voor implementatie in mijn ziekenhuis?
  • Welke innovaties dragen het meeste bij aan het verbeteren van de zorg voor de patiënt?
  • Welke innovaties lenen zich het meest voor opschaling binnen de STZ-ziekenhuizen?

De top drie, bestaande uit: de ‘PIJN app’ van het OLVG, de ‘Permanent Breast Seed Implant’ (PBSI) trial van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en de ‘Zakkaartjes App’ van Interactive Studios in samenwerking met het Albert Schweitzer Ziekenhuis, heeft voor een publiek van meer dan 200 mensen uit STZ-ziekenhuizen op 22 juni een innovatiepitch gehouden. De beslissende stem lag deze middag bij de mensen die actief zijn in STZ netwerken. De meeste stemmen gingen naar het OLVG en zij ontvingen de STZ-innovatie award uit handen van Oscar Kneppers, oprichter van start-up academy Rockstart.
 

De STZ zich zal zich de komende periode in gaan zetten om tot opschaling van de winnende innovatie in zoveel mogelijk STZ-ziekenhuizen te komen zodat een grote groep patiënten voordeel van de innovatie kan hebben.


PIJN app
De PIJN app geeft patiënten een ‘tool’ waarmee zij betrokken kunnen zijn bij de behandeling van pijn. De applicatie staat in verbinding met het eigen patiëntendossier en er is direct contact mogelijk met de verpleegkundige die gealarmeerd wordt wanneer de patiënt ernstige pijn aangeeft. Door goede postoperatieve pijnstilling kan het aantal complicaties na een operatie aanzienlijk gereduceerd worden. De manier waarop nu echter pijn wordt gemeten, met een meetlatje door verpleegkundigen en artsen, werkt niet goed. Met de PIJN app kunnen patiënten zelf pijn registreren in het elektronisch patiënten dossier (EPD). Wanneer de patiënt ernstige pijn registreert, krijgt het pijnteam van de anesthesie een melding en kunnen zijn snel reageren met medicatie om de pijn te verlichten. De patiënt herstelt sneller én met minder complicaties.

 

STZ is de vereniging van voorhoedeziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg. De 26 aangesloten ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen en de focus te leggen op de pijlers: wetenschap, topklinische zorg en opleiding. De STZ-ziekenhuizen werken in verschillende netwerken samen om binnen de ziekenhuizen het topklinisch klimaat te versterken en daardoor betere zorg voor de patiënt te bieden. Aangezien de ziekenhuizen zelf mee hebben bepaald wie de STZ-innovatie award 2017 in ontvangst heeft genomen, ontstaat de unieke kans om daadwerkelijk tot opschaling binnen de STZ te komen. Met de innovatiechallenge laat de STZ de innovatiekracht van STZ-ziekenhuizen zien.
 

Alle inzendingen samen geven een goed beeld van de manier waarop innovatie in STZ-ziekenhuizen georganiseerd is of kan worden. De STZ gaat dan ook dit jaar alle inzendingen weer bundelen in een STZ innovatie-uitgave om ervoor te zorgen dat de STZ-ziekenhuizen goede voorbeelden van elkaar overnemen en nog beter samen gaan werken aan betere zorg voor de patiënt.