Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen

Met de 27 samenwerkende topklinische ziekenhuizen werken we er iedere dag aan dat patiënten 24/7 overal in Nederland kunnen rekenen op de best mogelijke ziekenhuiszorg. Voor hun acute én complexe zorgvragen. 
We creëren met dit hoge zorgniveau een optimale omgeving voor opleiding en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
Door continu te werken aan inhoudelijke en organisatorische zorgvernieuwing bouwen we - met elkaar én in verbinding met partners in de regio - vandaag aan de ziekenhuiszorg van morgen.

Onze missie

 De topklinische ziekenhuizen versnellen samen de transformatie naar toekomstbestendige en hoogstaande ziekenhuiszorg. 

STZ Pijlers & Kernthema's
ACTUEEL

Gezamenlijke visie op regionaal opleiden voor de dokters van morgen

06-02-2023

Medisch-specialistische vervolgopleidingen vinden steeds meer plaats binnen regionale netwerken met meerdere opleidingsinstellingen. Zo kunnen aiossen (artsen in opleiding tot specialist) optimaal gebruik maken van de kennis en expertise in de regio. Dat vraagt om een breed gedragen visie op regionaal opleiden. Ziekenhuizen, aiossen en medisch specialisten hebben daarvoor de handen ineengeslagen.
Op 30 januari werd een gezamenlijke visie op regionaal opleiden gepubliceerd door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en De Jonge Specialist (DJS).

10 STZ IBD-centra versnellen samen naar toekomstgerichte zorg

01-02-2023

Op 25 januari jl. zijn o.l.v. Rachel West (Franciscus Gasthuis & Vlietland), Tessa Römkens (Jeroen Bosch Ziekenhuis) en Peter Wahab (Rijnstate) de resultaten besproken van een inventarisatie naar IBD-zorg op afstand. Een intensieve rondetafelsessie met deelnemers van de centra leidde tot concrete afspraken en perspectieven voor verdere verbetering van de digitale zorg. 

Contact

STZ
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl