Actueel

Nog steeds zorgen om juridisch kader (her)gebruik lichaamsmateriaal

22-12-2022

In aanloop naar de behandeling van de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) in de Tweede Kamer begin 2023 vragen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Federatie Medisch Specialisten, Stichting COREON (Commissie Regelgeving Onderzoek), Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) en Health-RI wederom aandacht voor de uitvoerbaarheid in de praktijk.  

ALV STZ omarmt ambitiedocument: Samen de transformatie versnellen

08-12-2022

De Algemene Ledenvergadering van 2 december 2022 is unaniem akkoord gegaan met het STZ-ambitiedocument 2023-2027. Het ambitiedocument is een logisch vervolg op eerdere strategische verkenningen en een antwoord op de grote uitdagingen in de zorg. STZ-directeur Marjoleine van der Zwan: ‘Met elkaar gaan we werken aan de versnelling van de transformatie naar toekomstbestendige en hoogstaande zorg.’ 

Bevlogen thema-avond STZ vraagt om sterke verbinding.

06-12-2022

Tijdens een inspirerende bijeenkomst bevestigden STZ-leden de noodzaak van een nieuwe ambitie: Om daadkrachtig in te kunnen springen op de gezamenlijke uitdagingen van de STZ-ziekenhuizen en de afspraken die in het Integraal Zorgakkoord zijn gemaakt, is versnelling en verbinding nodig. En ‘om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de uitdagingen rond passende zorg’, benadrukte voorzitter Paul Blokhuis in zijn opening, ‘is vertrouwen nodig.’ 
Klik hier om de compilatievideo van deze avond terug te kijken

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl