Actueel

ECZA-aanvragen jaar uitgesteld

08-05-2024

Op 29 maart jl. heeft het ministerie van VWS een communicatiebericht uitgestuurd waarin kenbaar gemaakt wordt dat de minister voor Medische Zorg, op verzoek van de NFU, NVZ en in afstemming met de STZ en de VSOP, besloten heeft om de beoordelingsprocedure voor kandidaat-Expertise Centra Zeldzame Aandoeningen (ECZA) in 2024 over te slaan.

Dit betekent dat de eerstvolgende beoordelingsronde start in het voorjaar van 2025. Kandidaat- expertisecentra waarvan de aanvraag in 2023 is afgewezen of kandidaat- expertisecentra die in 2024 een nieuwe aanvraag hadden willen indienen, kunnen deze aanvraag in 2025 indienen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl