Financieel Economisch Overleg (FEO) Netwerkbijeenkomst

Financieel Economisch Overleg (FEO) Netwerkbijeenkomst

Praktische informatie

03-12-2023
13.00-16.00
Oudlaan 4, Utrecht

Lunch

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl