STZ Bouwstenen & Raamwerk

 Innovatie & Zorgtransformatie

STZ stimuleert en ondersteunt innovaties die leiden tot zorgtransformatie. Met de samenwerkingsverbanden Santeon en mProve wordt intensief samengewerkt op het gebied van zorgtransformatie en innovatie.

Waarmaken van Topzorg

Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. Voor de patiënt betekent dit hoogwaardig medische zorg, die in elk van de STZ-ziekenhuizen geboden wordt.

Magneet voor Talent

STZ-ziekenhuizen staan garant voor de opleidingen van duizenden medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Dit doen zij door een goed opleidingsklimaat te creëren waarin de jonge arts of verpleegkundige alles leert om een toparts of topverpleegkundige te worden. Met uitgebreide opleidings-, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden zijn STZ ziekenhuizen een “magneet voor talent”. Door effectieve samenwerking wordt hard gewerkt aan het uitdragen en benutten van deze kracht als aantrekkelijke werkgever. 

Bundelen van Wetenschapskracht

Door de grote patiëntenaantallen én de brede mix van patiënten en de sterke verbinding tussen kliniek en wetenschap, hebben de STZ-ziekenhuizen een ideale voedingsbodem voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Ook het vertalen van wetenschappelijke bevindingen naar de praktijk doen we samen.

JongSTZ

JongSTZ is hét netwerk voor alle young professionals in de STZ-ziekenhuizen. Via events, bijeenkomsten en een online platform helpen we je op weg met jouw loopbaan.

Verpleegkundig Netwerk

In dit netwerk wordt kennis gedeeld over de bijdragen van verpleegkundigen aan STZ-doelstellingen en hoe verpleegkundige zeggenschap daarin faciliteert. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl