STZ Bouwstenen & Raamwerk

Transformatie & Innovatie

Ieder STZ-ziekenhuis is zich bewust van de noodzaak tot innoveren om als voorhoedeziekenhuis een rol van betekenis te kunnen blijven spelen en de beste patiëntenzorg te leveren. Innoveren doe je niet alleen, daarvoor is samenwerking noodzakelijk. 

Waarmaken van Topzorg

Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. Voor de patiënt betekent dit hoogwaardig medische zorg, die in elk van de STZ-ziekenhuizen geboden wordt.

Magneet voor Talent

STZ-ziekenhuizen staan garant voor de opleidingen van duizenden medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Dit doen zij door een goed opleidingsklimaat te creëren waarin de jonge arts of verpleegkundige alles leert om een toparts of topverpleegkundige te worden.

Bundelen van Wetenschapkracht

In de pijler Wetenschap streven wij er naar om door middel van wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. Dit betreft wetenschappelijk onderzoek door artsen, maar ook door verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

24/7 Topklinische en complexe acute zorg

Spoedeisende zorg is ketenzorg die naar inschatting van de patient geen uitstel duld en/of vanuit medische invalshoek direct en zonder oponthoud, dus acuut, geboden moet worden.

Bekijken

JongSTZ

JongSTZ is hét netwerk voor alle young professionals in de STZ-ziekenhuizen. Via events, bijeenkomsten en een online platform helpen we je op weg met jouw loopbaan.

Verpleegkundig Netwerk

In dit netwerk wordt kennis gedeeld over de bijdragen van verpleegkundigen aan STZ-doelstellingen en hoe verpleegkundige zeggenschap daarin faciliteert. 

Financiën

Binnen dit netwerk worden de financiële structuren en processen binnen de STZ ziekenhuizen geoptimaliseerd om de topklinische zorg te blijven profileren. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl