bundelen van Wetenschapskracht

Bouwsteen Bundelen van Wetenschapskracht

‘Ik hecht veel waarde aan het wetenschappelijk onderzoek binnen ons vak. Het houdt ons continu scherp, we lopen voorop in behandelmethoden en kunnen zo de beste zorg aan de patiënt bieden. Ik ben trots en dankbaar dat ik hier onderdeel van mag zijn.’
- Mirjam van Dijk, hematologieverpleegkundige Meander Medisch Centrum Amersfoort

De manier om wetenschap te bedrijven in onze tijd, is door onze kennis en kunde te bundelen. Door toegepast wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te maken voor meerdere partijen en op die manier evidence based te werken aan de zorgtransformatie die nodig is.

De kracht van topklinische ziekenhuizen ligt in het bijzonder in toegepast wetenschappelijk onderzoek. Denk daarbij aan
medisch-inhoudelijk onderzoek, maar ook wetenschappelijk onderzoek naar organisatorische innovaties en verpleegkundig onderzoek. De grote patiëntenaantallen, de patiëntenmix in combinatie met bevlogen wetenschappers in de topklinische ziekenhuizen, waaronder verpleegkundigen, artsen en paramedisch personeel, vormen een uitstekende omgeving voor het doen van onderzoek. Dit vergt een goede infrastructuur en al onze STZ- ziekenhuizen hebben dan ook wetenschapsbureaus met ondersteuning op het gebied van onder andere epidemiologie, statistiek en ondersteuning vanuit informatiespecialisten. De meest recente ontwikkeling is de versterking van subsidiedeskundigheid in onze ziekenhuizen. Door bundeling van kennis op dit gebied en door de opzet van het netwerk subsidie binnen de STZ werken we aan versterking van deze kennis met resultaat.

Binnen de pijler wetenschap zijn de netwerken Wetenschap, Verpleegkundig Onderzoek, Informatiespecialisten en het netwerk Subsidie actief.

Bestuurslid

Koop Bosscha

Bestuurslid wetenschap & oncologisch/gastrointestinaal chirurg Jeroen Bosch Ziekenhuis
info@stz.nl

Beleidsadviseur

Hedwig Neefs

Senior beleidsadviseur pijlers wetenschap, opleiding en portefeuille financiën
h.neefs@stz.nl
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl