bundelen van Wetenschapskracht

Bouwsteen Bundelen van Wetenschapskracht

Door de grote patiëntenaantallen én de brede mix van patiënten en de sterke verbinding tussen kliniek en wetenschap, hebben de STZ-ziekenhuizen een ideale voedingsbodem voor (toegepast) wetenschappelijk onderzoek met impact.  Dit vergt een goede infrastructuur. Al onze STZ- ziekenhuizen hebben dan ook wetenschapsbureaus met ondersteuning op het gebied van onder andere epidemiologie, statistiek, en ondersteuning vanuit informatiespecialisten. Naast wetenschappelijk onderzoek door medici vindt er ook veel onderzoek plaats door verpleegkundigen, paramedici en andere experts zoals klinische fysici en technisch geneeskundigen.

De onderzoekers in STZ-ziekenhuizen worden ondersteund met scholingsprogramma’s, subsidiedeskundigheid, datadeskundigheid en systemen op het gebied van data-management en monitoring. We hechten veel waarde aan Open Access en Open Science en zorgen dat we voldoen aan wet- en regelgeving. Het wetenschappelijk onderzoek doen we samen; met STZ-ziekenhuizen onderling en met andere onderzoeksinstituten zoals universiteiten, academische ziekenhuizen en hogescholen. STZ is actief en partner in diverse samenwerkingsverbanden zoals DCRF en Health RI.

Het aantal hoogleraren in STZ-ziekenhuizen is stijgende. Zij vormen een vliegwiel voor het versterken van klinisch wetenschappelijk onderzoek en innovatie met impact. Ook het aantal promovendi en lectoren stijgt.

In het overzicht hieronder vindt u de STZ-hoogleraren met hun ziekenhuizen, leerstoelen en vakgebieden.

Bestuurslid

Koop Bosscha

Bestuurslid wetenschap & oncologisch/gastrointestinaal chirurg Jeroen Bosch Ziekenhuis

info@stz.nl

Beleidsadviseur

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl