Hoogleraren

STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim honderdtwintig hoogleraren. Deze werken in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij (technische) universiteiten of universitair medische centra (umc’s). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor wetenschap speciefiek creeren zij een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer onderzoeksprojecten aan.

STZ Hoogleraren

128

prof. dr. A.M.W. Alings

Leerstoel

Circulatory Health

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

Amphia Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Utrecht

prof. dr. C.H. Bangma

Leerstoel

Hoogleraar Urologie

Vakgebied

Urologie

Ziekenhuis

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Universiteit

Erasmus Universiteit Rotterdam

prof. dr. R.H.M.A. Bartels

Leerstoel

Neurochirurgie

Vakgebied

Neurochirurgie

Ziekenhuis

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. A.G. Becking

Leerstoel

Groei en ontwikkeling van Mond, Kaak en Aangezicht

Vakgebied

Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie

Ziekenhuis

Spaarne Gasthuis

Universiteit

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. M.P.J. van der Bekerom

Leerstoel

Traumatology of the upper extremity

Vakgebied

Orthopedie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Vrije Universiteit Amsterdam

prof. dr. R. Bekkers

Leerstoel

Preventie gynaecologische kanker, in het bijzonder (pre) maligne cervixpathologie

Vakgebied

Gynaecologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. H.J.J.M. Berden

Leerstoel

Organisation Development in Hospital Care

Vakgebied

Health Care (Management), Health & Education, Strategy Business Processes

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof. dr. J.M. ten Berg

Leerstoel

Antitrombotische Therapie bij Cardiale Katheter Interventie 

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. J.P. van den Bergh

Leerstoel

Interne endocrinologie

Vakgebied

Interne geneeskunde

Ziekenhuis

VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. J.E. Bergsma

Leerstoel

Dento-alveolaire Chirurgie in de Faculteit der Tandheelkunde

Vakgebied

Kaakchirurgie 

Ziekenhuis

Amphia Ziekenhuis 

Universiteit

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. R.M. van den Berg-Vos

Leerstoel

Vasculaire neurologie

Vakgebied

Vasculaire neurologie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

AMC-UvA

prof. dr. H.J.G. Bilo

Leerstoel

Transmurale zorg, in het bijzonder de diabeteszorg

Vakgebied

Interne geneeskunde

Ziekenhuis

Isala

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. C. von Birgelen

Leerstoel

Cardiologie, in het bijzonder de toepassing van invasieve technieken

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. G.J. Blauw

Leerstoel

Interne geneeskunde – ouderengeneeskunde

Vakgebied

Internist ouderengeneeskunde

Ziekenhuis

Haaglanden Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Leiden

prof. dr. H.M. Blom

Leerstoel

Gast Hoogleraar (aandachtsgebied o.a. chirurgische behandeling van Méniere)

Vakgebied

KNO

Ziekenhuis

HagaZiekenhuis

Universiteit

Universiteit Ziekenhuis Antwerpen

prof. dr. E.C. Boerma

Leerstoel

Betekenisvolle preventieve zorg  

Vakgebied

Interne Geneeskunde

Ziekenhuis

Medisch Centrum Leeuwarden 

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen 

prof. dr. L.V.A. Boersma

Leerstoel

Innovatieve transkatheter behandeling voor hartritmestoornissen

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. M.Y. Bongers

Leerstoel

Benigne Uteruspathologie

Vakgebied

Gynaecologie

Ziekenhuis

Máxima Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. P.W. Boonstra

Leerstoel

Cardiothoracale chirurgie

Vakgebied

Cardiothoracale chirurgie

Ziekenhuis

Medisch Centrum Leeuwarden

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. W.J.W. Bos

Leerstoel

Nefrologie, uitkomsten van zorg

Vakgebied

Interne Geneeskunde

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Leiden

prof.dr. F.H. Bosch

Leerstoel

Echografie

Vakgebied

Acute Interne Geneeskunde

Ziekenhuis

Rijnstate

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. J.L.H.R. Bosch

Leerstoel

Urologie

Vakgebied

Urologie

Ziekenhuis

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Universiteit

Universiteit Utrecht

prof. dr. M.A.A.J. van den Bosch

Leerstoel

Hoogleraar Interventie radiologie

Vakgebied

Radiologie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Universiteit Utrecht

prof. dr. A. Bouwman

Leerstoel

Peri-operatieve patiëntbewaking en klinische beslissingsondersteuning

Vakgebied

Anesthesiologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

TU Eindhoven

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl