Hoogleraren

STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim honderdtwintig hoogleraren. Deze werken in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij (technische) universiteiten of universitair medische centra (umc’s). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor wetenschap speciefiek creeren zij een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer onderzoeksprojecten aan.

STZ Hoogleraren

128

prof. dr. P.L.P. Brand

Leerstoel

Honorair hoogleraar Klinisch onderwijs in het bijzonder het medisch opleidingscontinuum

Vakgebied

Kindergeneeskunde

Ziekenhuis

Isala

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. K. Brinkman

Leerstoel

Bijzonder Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder vanwege de kwaliteit van de HIV zorg

Vakgebied

Interne geneeskunde

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. I.A.M.J. Broeders

Leerstoel

Robotica en minimaal invasieve interventies

Vakgebied

Heelkunde

Ziekenhuis

Meander Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. B.F.P. Broekman

Leerstoel

Bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie

Vakgebied

Psychiatrie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Vrije Universiteit Amsterdam

prof. dr. (emeritus) A.P. de Bruïne

Leerstoel

Klinische pathologie

Vakgebied

Klinische pathologie

Ziekenhuis

VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. T.J.D. Bruintjes

Leerstoel

De ziekte van Ménière

Vakgebied

KNO-heelkunde

Ziekenhuis

Gelre ziekenhuizen

Universiteit

LUMC

prof. dr. E.F.I. Comans

Leerstoel

Onderwijs in positron emissie tomografie, nucleair geneeskundige

Vakgebied

Nucleaire geneeskunde

Ziekenhuis

Haaglanden Medisch Centrum

Universiteit

Vrije universiteit Amsterdam

prof. dr. E.C. Consten

Leerstoel

Medische Wetenschappen

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Meander Medisch Centrum

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. .J.H. Cornel

Leerstoel

Rol van inflammatie bij atherosclerotisch
cardiovasculair lijden

Vakgebied

Cardioloog

Ziekenhuis

Noordwest ziekenhuisgroep

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. M.S. Cune

Leerstoel

Orale Functieleer, in het bijzonder de Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde

Vakgebied

Orale Functieleer en Prothetische Tandheelkunde

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. L. Dekker

Leerstoel

Technology for outcome-driven cardiac care

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

TU Eindhoven

prof. dr. C.J.M. Doggen

Leerstoel

Data Driven Health Services Research

Vakgebied

Health Technology and Services Research

Ziekenhuis

Rijnstate

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. L. Dubois

Leerstoel

Maxillofaciale traumatologie

Vakgebied

Kaakchirurgie, Aangezichtstraumatologie

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Amsterdam 

prof. dr M. van der Elst

Leerstoel

Bijzonder hoogleraar innovatieve technologie

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Reinier de Graaf Ziekenhuis

Universiteit

TU Delft

prof. dr. R.H. Geelkerken

Leerstoel

Clinical Translation of Advanced Technologies Diagnosis and Treatment of Vasculair Disorders

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. T. Gosens

Leerstoel

Kwaliteit van leven in de medische setting

Vakgebied

Orthopedie

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof.dr. J.C. Goslings

Leerstoel

Hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder de Traumatologie

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. J.G. Grandjean

Leerstoel

Technology in Cardiac Surgery

Vakgebied

Thorax chirurgie

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. (emeritus) J.W.M. Greve

Leerstoel

Hoogleraar Gastro-Intestinale chirurgie

Vakgebied

Heelkunde

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. J.C. Grutters

Leerstoel

Interstitiele Longziekten

Vakgebied

Interstitiele Longziekten

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

prof. dr. H.R. Haak

Leerstoel

Interne Geneeskunde in het bijzonder acute geneeskunde

Vakgebied

Interne Geneeskunde

Ziekenhuis

Máxima Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. P. van Harten

Leerstoel

Psychiatrie en Neuropsychologie

Vakgebied

Psychiatrie

Ziekenhuis

Meander Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. E.J. Hazebroek

Leerstoel

Nutrition and Obesity Treatment

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Rijnstate

Universiteit

Wageningen University

prof. dr. C.G.J.M. Hilders

Leerstoel

Bijzonder hoogleraar medisch management en leiderschap

Vakgebied

Medisch Management en Leiderschap

Ziekenhuis

Reinier de Graaf Ziekenhuis

Universiteit

Erasmus Universiteit Rotterdam

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl