Hoogleraren

STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim honderdtwintig hoogleraren. Deze werken in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij (technische) universiteiten of universitair medische centra (umc’s). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor wetenschap speciefiek creeren zij een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer onderzoeksprojecten aan.

STZ Hoogleraren

128

prof. dr. I. de Hingh

Leerstoel

Integrale benadering van patiënten met een gastro-intestinale maligniteit

Vakgebied

Oncologisch Chirurg

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. A.W.J. van 't Hof

Leerstoel

Interventie cardiologie

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. J. Hofmeijer

Leerstoel

Translationele neurofysiologie

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

Rijnstate

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. (emeritus) R.R.W.J. van der Hulst

Leerstoel

Plastische chirurgie

Vakgebied

Reconstructieve, plastische en handchirurgie

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. (emeritus) R.R.W.J. van der Hulst

Leerstoel

Plastische chirurgie

Vakgebied

Reconstructieve, plastische en handchirurgie

Ziekenhuis

VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. R.M.M. Hupperts

Leerstoel

Neurologie

Vakgebied

Neurologie, in het bijzonder Multiple Sclerose

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. ing. C.W. Hurkmans

Leerstoel

Klinische fysica/radiotherapie 

Vakgebied

Klinische Fysica

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Technische Universiteit Eindhoven

prof. dr. P.L. Jager

Leerstoel

Nucleaire geneeskunde

Vakgebied

Nucleaire geneeskunde

Ziekenhuis

Isala

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. F.G.A. Jansman

Leerstoel

Klinische farmacie, in het bijzonder in de oncologie

Vakgebied

Klinische farmacie

Ziekenhuis

Deventer ziekenhuis

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof.dr. M.L.G. Janssen-Heijnen

Leerstoel

Klinische epidemiologie, i.h.b. kanker bij ouderen

Vakgebied

Klinische epidemiologie

Ziekenhuis

VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. N.P. Juffermans

Leerstoel

Translationele Intensive Care Geneeskunde

Vakgebied

Intensive Care

Ziekenhuis

Gelre ziekenhuizen

Universiteit

Erasmus Universiteit

prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl

Leerstoel

Chirurgische Oncologie

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Gelre ziekenhuizen

Universiteit

Vrije universiteit Amsterdam

prof. dr. C.A.J. Knibbe

Leerstoel

Grondslagen van de Individuele Farmacotherapie

Vakgebied

Klinische Farmacie

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Leiden

prof. dr. J.J. Kolkman

Leerstoel

De ischemische aandoeningen van het maag-darmkanaal

Vakgebied

Maag-, darm- en leverziekten

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. H.H.M. Korsten

Leerstoel

Peri-operatieve gegevens- en signaalverwerking

Vakgebied

Anesthesiologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof. dr. K. Kramers

Leerstoel

Medicatieveiligheid

Vakgebied

Klinische Farmacie

Ziekenhuis

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. R. Kusters

Leerstoel

Economische effecten van laboratorium diagnostiek

Vakgebied

Klinische chemie en hematologie

Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Twente

prof.dr. L. van der Laan

Leerstoel

Cardiovasculaire wetenschap

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Amphia Ziekenhuis

Universiteit

KU Leuven

prof. dr. R.B.M. Landewé

Leerstoel

Reumatologie

Vakgebied

Reumatologie

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. J. de Lange

Leerstoel

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Vakgebied

Kaakchirurgie

Ziekenhuis

Isala

Universiteit

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. G.D. Laverman

Leerstoel

Personalized Technology in Internal Medicine

Vakgebied

Interne/Nefrologie

Ziekenhuis

ZiekenhuisGroepTwente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. N. van der Lely

Leerstoel

Jeugd en Alcohol

Vakgebied

Kindergeneeskunde

Ziekenhuis

Reinier de Graaf Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Ziekenhuis Antwerpen

prof. dr. M.D.P. Luyer

Leerstoel

Prognostics in Oncological Surgery

Vakgebied

Oncologische chirurgie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Technische Universiteit Eindhoven 

prof. dr. F.M.AC. Martens

Leerstoel

Preventieve cardiologie 

Vakgebied

Cardiologie 

Ziekenhuis

Deventer Ziekenhuis 

Universiteit

Universiteit Amsterdam 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl