Hoogleraren

STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim honderdtwintig hoogleraren. Deze werken in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij (technische) universiteiten of universitair medische centra (umc’s). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor wetenschap speciefiek creeren zij een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer onderzoeksprojecten aan.

STZ Hoogleraren

128

prof. dr. R.J. van Marum

Leerstoel

Farmacotherapie bij ouderen

Vakgebied

Klinische geriatrie, klinisch farmacologie

Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Universiteit

Vrije universiteit Amsterdam

prof. dr. B.J.M. van der Meer

Leerstoel

Healthcare Management

Vakgebied

Anesthesiologie-Intensive Care

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof. dr. B.R. Meijboom

Leerstoel

Organisatie van ketenzorg

Vakgebied

Modulair organiseren van zorgprocessen

Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof dr. E. van Mil

Leerstoel

Jeugd, voeding en gezondheid

Vakgebied

Kindergeneeskunde

Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof dr. B. van Munster

Leerstoel

Interne Geneeskunde, i.h.b. Ouderengeneeskunde-Geriatrie

Vakgebied

Interne Geneeskunde 

Ziekenhuis

Martini ziekenhuis

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen 

prof dr. P. van der Nat

Leerstoel

Waardegedreven zorg

Vakgebied

Waardegedreven zorg 

Ziekenhuis

St. Antonius ziekenhuis 

Universiteit

Universiteit Nijmegen 

prof. dr. P.A. Nolte

Leerstoel

Orthopaedie, i.h.b. het translationeel tandheelkundig onderzoek bij de ACTA

Vakgebied

Orthopedie

Ziekenhuis

Spaarne Gasthuis

Universiteit

Vrije Universiteit Amsterdam

prof. dr. C. Noordam

Leerstoel

Kindergeneeskunde

Vakgebied

Kindergeneeskunde

Ziekenhuis

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. S.G. Oei

Leerstoel

Fundamentele perinatologie

Vakgebied

Obstetrie en gyneacologie

Ziekenhuis

Máxima Medisch Centrum

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof. dr. W.J.G. Oyen

Leerstoel

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Vakgebied

Nucleaire geneeskunde

Ziekenhuis

Rijnstate

Universiteit

Humanitas University, Radboud Universiteit, University of London

prof. dr. J.A.M. van der Palen

Leerstoel

Evaluatie en Assessment in Gezondheidsonderzoek

Vakgebied

Epidemiologie

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. W.C. Peul

Leerstoel

Neurochirurgie

Vakgebied

Neurochirurgie

Ziekenhuis

Haaglanden Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Leiden

prof. dr. J.P.E.N. Pierie

Leerstoel

Endoscopische chirurgie in het bijzonder medisch onderwijs en opleiding

Vakgebied

Endoscopische chirurgie

Ziekenhuis

Medisch Centrum Leeuwarden

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. N.H.J. Pijls

Leerstoel

Pathofysiologie van de circulatie

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof.dr. R.W. Poolman

Leerstoel

Vakgebied

Orthopedie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Harborview Medical Center, University of Washington, Seattle

prof.dr. M.C. Post

Leerstoel

Pulmonale vaatziekten 

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Utrecht

prof. dr. J. Poukens

Leerstoel

Regeneratieve geneeskunde en biologische materialen

Vakgebied

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en Computer vervaardigde implantaten

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Universiteit

Lector en onderzoeker bij Biomedisch Onderzoeks Instituut van UH

prof. dr. M.J.A.M. van Putten

Leerstoel

Klinische Neurofysiologie

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. M.M.P.J. Reijnen

Leerstoel

Endovasculair Imaging and Innovation

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Rijnstate

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof. dr. E.N. van Roon

Leerstoel

Honorair hoogleraar Klinische Farmacotherapie bij het onderzoeksinstituut Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP)

Vakgebied

Klinische Farmacotherapie

Ziekenhuis

Medisch Centrum Leeuwarden

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. (emeritus) J.A. Roukema

Leerstoel

Kwaliteit van leven in de medische setting

Vakgebied

Oncologische chirugie

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof. dr. H. Rutten

Leerstoel

Oncologische chirurgie

Vakgebied

Oncologie/ chirurgie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. M.R.H.M. van Sambeek

Leerstoel

Application of engineering methods in vascular surgery and endovascular techniques

Vakgebied

Vaatchirurgie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof. dr. H. van Santbrink

Leerstoel

Spinale neurochirurgie

Vakgebied

Neurochirurgie

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Maastricht

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl