Hoogleraren

STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim honderdtwintig hoogleraren. Deze werken in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij (technische) universiteiten of universitair medische centra (umc’s). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor wetenschap speciefiek creeren zij een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer onderzoeksprojecten aan.

STZ Hoogleraren

125
prof dr. E. van Mil

Leerstoel

Jeugd, voeding en gezondheid

Vakgebied

Kindergeneeskunde

Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. P.A. Nolte

Leerstoel

Orthopaedie, i.h.b. het translationeel tandheelkundig onderzoek bij de ACTA

Vakgebied

Orthopedie

Ziekenhuis

Spaarne Gasthuis

Universiteit

Vrije Universiteit Amsterdam

prof. dr. C. Noordam

Leerstoel

Kindergeneeskunde

Vakgebied

Kindergeneeskunde

Ziekenhuis

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. S.G. Oei

Leerstoel

Fundamentele perinatologie

Vakgebied

Obstetrie en gyneacologie

Ziekenhuis

Máxima Medisch Centrum

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof. dr. W.J.G. Oyen

Leerstoel

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Vakgebied

Nucleaire geneeskunde

Ziekenhuis

Rijnstate

Universiteit

Humanitas University, Radboud Universiteit, University of London

prof. dr. J.A.M. van der Palen

Leerstoel

Evaluatie en Assessment in Gezondheidsonderzoek

Vakgebied

Epidemiologie

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. W.C. Peul

Leerstoel

Neurochirurgie

Vakgebied

Neurochirurgie

Ziekenhuis

Haaglanden Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Leiden

prof. dr. J.P.E.N. Pierie

Leerstoel

Endoscopische chirurgie in het bijzonder medisch onderwijs en opleiding

Vakgebied

Endoscopische chirurgie

Ziekenhuis

Medisch Centrum Leeuwarden

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. N.H.J. Pijls

Leerstoel

Pathofysiologie van de circulatie

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof.dr. R.W. Poolman

Leerstoel

Vakgebied

Orthopedie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Harborview Medical Center, University of Washington, Seattle

prof.dr. M.C. Post

Leerstoel

Pulmonale vaatziekten 

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Utrecht

prof. dr. P. Portegies

Leerstoel

Bijzonder hoogleraar Neurologie in het bijzonder de Consultatieve neurologie

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. J. Poukens

Leerstoel

Regeneratieve geneeskunde en biologische materialen

Vakgebied

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en Computer vervaardigde implantaten

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Universiteit

Lector en onderzoeker bij Biomedisch Onderzoeks Instituut van UH

prof. dr. M.J.A.M. van Putten

Leerstoel

Klinische Neurofysiologie

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. M.M.P.J. Reijnen

Leerstoel

Endovasculair Imaging and Innovation

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Rijnstate

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof. dr. E.N. van Roon

Leerstoel

Honorair hoogleraar Klinische Farmacotherapie bij het onderzoeksinstituut Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP)

Vakgebied

Klinische Farmacotherapie

Ziekenhuis

Medisch Centrum Leeuwarden

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. (emeritus) J.A. Roukema

Leerstoel

Kwaliteit van leven in de medische setting

Vakgebied

Oncologische chirugie

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof. dr. H. Rutten

Leerstoel

Oncologische chirurgie

Vakgebied

Oncologie/ chirurgie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. M.R.H.M. van Sambeek

Leerstoel

Application of engineering methods in vascular surgery and endovascular techniques

Vakgebied

Vaatchirurgie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof. dr. H. van Santbrink

Leerstoel

Spinale neurochirurgie

Vakgebied

Neurochirurgie

Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. H. van Santvoort

Leerstoel

Alvleesklierziekten

Vakgebied

HPB-chirurg

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Utrecht

prof. dr. V. Scharnhorst

Leerstoel

Expertise Centrum Klinische Chemie Eindhoven

Vakgebied

Hoogleraar klinische chemie aan de faculteit Biomedische Technologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof. dr. F. Scheele

Leerstoel

Hoogleraar Verloskunde & Gynaecologie in het bijzonder onderwijs en opleiding

Vakgebied

Verloskunde / Gynaecologie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Vrije universiteit Amsterdam

prof. dr. E.J. Schoon

Leerstoel

Nieuwe technologie t.b.v. diagnostiek en behandeling endoscopische oncologie

Vakgebied

Maag Darm Lever

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. G. Schoonman

Leerstoel

Digitale communicatie in de klinische praktijk

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl