Hoogleraren

STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim honderdtwintig hoogleraren. Deze werken in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij (technische) universiteiten of universitair medische centra (umc’s). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor wetenschap speciefiek creeren zij een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer onderzoeksprojecten aan.

STZ Hoogleraren

128

prof. dr. H. van Santvoort

Leerstoel

Alvleesklierziekten

Vakgebied

HPB-chirurg

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Utrecht

prof. dr. V. Scharnhorst

Leerstoel

Expertise Centrum Klinische Chemie Eindhoven

Vakgebied

Hoogleraar klinische chemie aan de faculteit Biomedische Technologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Technisch Universiteit Eindhoven

prof. dr. F. Scheele

Leerstoel

Hoogleraar Verloskunde & Gynaecologie in het bijzonder onderwijs en opleiding

Vakgebied

Verloskunde / Gynaecologie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Vrije universiteit Amsterdam

prof. dr. E.J. Schoon

Leerstoel

Nieuwe technologie t.b.v. diagnostiek en behandeling endoscopische oncologie

Vakgebied

Maag Darm Lever

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. G. Schoonman

Leerstoel

Digitale communicatie in de klinische praktijk

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof. dr. B.C. Schoot

Leerstoel

Onderzoek in Minimaal invasieve gynaecologie en IV

Vakgebied

Gynaecologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Gent

prof. dr. F.W.J.M. Smeenk

Leerstoel

Kwaliteitsbevordering Medisch Specialistische Vervolgopleidingen

Vakgebied

Longgeneeskunde

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

prof. dr. P.M. Steijlen

Leerstoel

Genodermatologie

Vakgebied

Dermatologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. J. Stekelenburg

Leerstoel

Internationale aspecten van reproductieve gezondheidszorg, in het bijzonder veilig moederschap

Vakgebied

Gynaecologie

Ziekenhuis

Medisch Centrum Leeuwarden

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. H. Surayapranata

Leerstoel

Interventie cardiologie

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

Isala

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. (emeritus) M.M.J.B. Taphoorn

Leerstoel

Neuro-oncologie, in het bijzonder kwaliteit van leven

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

Haaglanden Medisch Centrum

Universiteit

Vrije universiteit Amsterdam

prof. dr. J.A.W. Teijink

Leerstoel

Integrated Care in Vascular Disease

Vakgebied

Vaatchirurgie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. M.H.M. Thelen

Leerstoel

Kwaliteit in de Medische Laboratoriumzorg

Vakgebied

Laboratoriumgeneeskunde

Ziekenhuis

Amphia Ziekenhuis

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. C. Verhoeven

Leerstoel

Midwifery

Vakgebied

Verloskunde

Ziekenhuis

Máxima Medisch Centrum

Universiteit

University of Nottingham

prof. dr. J.G.A.M. de Visscher

Leerstoel

Oral Medicine

Vakgebied

Kaakchirurgie

Ziekenhuis

Medisch Centrum Leeuwarden

Universiteit

Vrije universiteit Amsterdam

prof. dr. L.H. Visser

Leerstoel

Zorgethiek en mensen met multiple sclerose

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

Universeit voor Humanistiek, Utrecht

prof. dr. H. A.A.M. van Vliet

Leerstoel

Minimaal Invasieve Gynaecologische Chirurgie

Vakgebied

Gyneacologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Gent

prof. dr. M.M.R. Vollenbroek-Hutten

Leerstoel

Technology supported training and coaching

Vakgebied

Bewegingswetenschappen

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. H.E. Vonkeman

Leerstoel

Patiënt Centered Health Technology

Vakgebied

Reumatologie

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. A. Voss

Leerstoel

Infectiepreventie

Vakgebied

Medische microbiologie

Ziekenhuis

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. P.W.H.E. Vriens

Leerstoel

Kwaliteit van leven in de medische setting

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof. dr. E. de Vries

Leerstoel

Ketenzorg met bijzondere aandacht voor downsyndroom en het immuunsysteem

Vakgebied

Kindergeneeskunde, immunologie

Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof. dr. N. de Vries

Leerstoel

Bijzonder hoogleraar tandheelkundige slaapgeneeskunde

Vakgebied

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. A. Weel-Koenders

Leerstoel

Value-Based Health Care (VHBC)

Vakgebied

Reumatologie

Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

Universiteit

Erasmus Universiteit Rotterdam

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl