Hoogleraren

STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim honderdtwintig hoogleraren. Deze werken in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij (technische) universiteiten of universitair medische centra (umc’s). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor wetenschap speciefiek creeren zij een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer onderzoeksprojecten aan.

STZ Hoogleraren

125
prof. dr. B.C. Schoot

Leerstoel

Onderzoek in Minimaal invasieve gynaecologie en IV

Vakgebied

Gynaecologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Gent

prof. dr. F.W.J.M. Smeenk

Leerstoel

Kwaliteitsbevordering Medisch Specialistische Vervolgopleidingen

Vakgebied

Longgeneeskunde

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

prof. dr. P.M. Steijlen

Leerstoel

Genodermatologie

Vakgebied

Dermatologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. J. Stekelenburg

Leerstoel

Internationale aspecten van reproductieve gezondheidszorg, in het bijzonder veilig moederschap

Vakgebied

Gynaecologie

Ziekenhuis

Medisch Centrum Leeuwarden

Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

prof. dr. H. Surayapranata

Leerstoel

Interventie cardiologie

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

Isala

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. (emeritus) M.M.J.B. Taphoorn

Leerstoel

Neuro-oncologie, in het bijzonder kwaliteit van leven

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

Haaglanden Medisch Centrum

Universiteit

Vrije universiteit Amsterdam

prof. dr. J.A.W. Teijink

Leerstoel

Integrated Care in Vascular Disease

Vakgebied

Vaatchirurgie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Maastricht

prof. dr. M.H.M. Thelen

Leerstoel

Kwaliteit in de Medische Laboratoriumzorg

Vakgebied

Laboratoriumgeneeskunde

Ziekenhuis

Amphia Ziekenhuis

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. C. Verhoeven

Leerstoel

Midwifery

Vakgebied

Verloskunde

Ziekenhuis

Máxima Medisch Centrum

Universiteit

University of Nottingham

prof. dr. J.G.A.M. de Visscher

Leerstoel

Oral Medicine

Vakgebied

Kaakchirurgie

Ziekenhuis

Medisch Centrum Leeuwarden

Universiteit

Vrije universiteit Amsterdam

prof. dr. L.H. Visser

Leerstoel

Zorgethiek en mensen met multiple sclerose

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

Universeit voor Humanistiek, Utrecht

prof. dr. H. A.A.M. van Vliet

Leerstoel

Minimaal Invasieve Gynaecologische Chirurgie

Vakgebied

Gyneacologie

Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Gent

prof. dr. M.M.R. Vollenbroek-Hutten

Leerstoel

Technology supported training and coaching

Vakgebied

Bewegingswetenschappen

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. H.E. Vonkeman

Leerstoel

Patiënt Centered Health Technology

Vakgebied

Reumatologie

Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente

Universiteit

Universiteit Twente

prof. dr. A. Voss

Leerstoel

Infectiepreventie

Vakgebied

Medische microbiologie

Ziekenhuis

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Universiteit

Radboud Universiteit Nijmegen

prof. dr. P.W.H.E. Vriens

Leerstoel

Kwaliteit van leven in de medische setting

Vakgebied

Chirurgie

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof. dr. E. de Vries

Leerstoel

Ketenzorg met bijzondere aandacht voor downsyndroom en het immuunsysteem

Vakgebied

Kindergeneeskunde, immunologie

Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof. dr. N. de Vries

Leerstoel

Bijzonder hoogleraar tandheelkundige slaapgeneeskunde

Vakgebied

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Universiteit van Amsterdam

prof. dr. A. Weel-Koenders

Leerstoel

Value-Based Health Care (VHBC)

Vakgebied

Reumatologie

Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

Universiteit

Erasmus Universiteit Rotterdam

prof. dr. A.M. Weggelaar

Leerstoel

Innovatie en Transformatie in de Zorg

Vakgebied

Innovatie

Ziekenhuis

STZ

Universiteit

Universiteit van Tilburg

prof. dr. H.C. Weinstein

Leerstoel

Bijzonder hoogleraar Stimulering klinisch wetenschappelijk onderzoek naar stoornissen van cognitieve functies

Vakgebied

Neurologie

Ziekenhuis

OLVG

Universiteit

Vrije universiteit Amsterdam

prof. dr. B.L.A.M. Weusten

Leerstoel

Innovatieve Gastrointestinale Endoscopie aan het Academisch Medisch Centrum

Vakgebied

Maag Darm Leverziekten

Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit

Universiteit Utrecht

prof. dr. J.W.M.G. Widdershoven

Leerstoel

Integrative Cardiology

Vakgebied

Cardiologie

Ziekenhuis

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Universiteit

TiU instituut CoRPS

prof. dr. A. van de Wiel

Leerstoel

Clinical Medicine and Isotopes for Health

Vakgebied

Interne Geneeskunde

Ziekenhuis

Meander Medisch Centrum

Universiteit

TU Delft

prof. dr. J.P. de Winter

Leerstoel

(Gast) hoogleraar KU Leuven; onderzoek in medisch onderwijs

Vakgebied

Kinderarts-decaan

Ziekenhuis

Spaarne Gasthuis

Universiteit

KU Leuven

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl