Hoogleraren

STZ Hoogleraren

Een bijzondere rol vervullen de ruim honderdtwintig hoogleraren. Deze werken in de STZ-ziekenhuizen en zijn daarnaast aangesteld bij (technische) universiteiten of universitair medische centra (umc’s). Zij vormen een stimulans voor wetenschap, opleiding en topklinische zorg. Voor wetenschap speciefiek creeren zij een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer onderzoeksprojecten aan.

STZ Hoogleraren

125
prof. dr. A. van de Wiel

Leerstoel

Clinical Medicine and Isotopes for Health

Vakgebied

Interne Geneeskunde

Ziekenhuis

Meander Medisch Centrum

Universiteit

TU Delft

prof. dr. J.P. de Winter

Leerstoel

(Gast) hoogleraar KU Leuven; onderzoek in medisch onderwijs

Vakgebied

Kinderarts-decaan

Ziekenhuis

Spaarne Gasthuis

Universiteit

KU Leuven

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl