Waarmaken van topzorg
Bouwsteen Waarmaken van Topzorg

Het waarmaken van topzorg is de basis van alle STZ-ziekenhuizen. Het zorgregister en de visitaties vormen de kern en de basis voor de topklinische zorg.  Topklinische Zorg is een belangrijke bouwsteen binnen het strategisch STZ-huis.

Topklinische zorg is patientgerichte zorg van hoog niveau, gericht op complexe aandoeningen. Deze zorg is 24/7 leverbaar. In het ziekenhuis wordt gewerkt aan continue verbetering. Beschikbare kennis wordt gedeeld en daarop kan worden gereflecteerd en van worden geleerd. Samenwerking is een belangrijk aspect, zowel binnen een netwerk als tussen zorgprofessionals.

Een Topklinisch Ziekenhuis heeft de mogelijkheid om erkende topklinische functies te laten vastleggen in het Zorgregister. Voor het beoordelen van de topklinische functies wordt onder andere gekeken naar multispecialistische- en monodisciplinaire zorg, patiëntenorganisatie, wetenschap en onderzoek, kennisoverdracht, multidisciplinaire continuïteit van patiëntenzorg en innovatie.

Dankzij dit zorgregister is het eenvoudig om transparant verantwoording af te leggen. Het STZ topklinisch zorgregister is openbaar te raadplegen via online.stz.nl/topklinischzorgregister

Acute Zorg

Met de 27 samenwerkende topklinische ziekenhuizen werken we er iedere dag aan dat patiënten 24/7 overal in Nederland kunnen rekenen op de best mogelijke ziekenhuiszorg. Voor hun acute én complexe zorgvragen. Het uitgangspunt dat topklinische SEH’s de klok-rond open zijn, zonder sluitingen. In de regio wordt een actieve en leidende regie rol ingenomen.

Lees er hier alles over!

Bestuursleden

Peter Go

Bestuurslid topklinische zorg

info@stz.nl

Hans Kuijsten

Bestuurslid acute zorg & internist en intensivist Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

info@stz.nl

Programmamanager / Beleidsadviseur

Jan van Dam

Programmanager / Beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties

j.vandam@stz.nl
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl