Banner lindsay henwood 7 kRuX1hSXM unsplash
acute zorg actueel

Actuele stukken

Acute zorg irt IZA
VWS actieplan Acute zorg IZA

Beleidsadviezen en input tbv IZA

FMS Brief_aan_TK_inbreng_CD_acutezorg_medischzorglandschap_en_msz 2022
FMS_Visiedoc_Acute zorg2022
NIV 20220607_Toekomstbestendige-acute-zorg-reikt-verder-dan-de-spoedeisende-hulp-002
NVZ Doc - Position paper Acute zorg (2022)
NZa Conceptadvies passende acute zorg 122021
NZa Informatiekaart acute zorg 2019-2020 032022
NZa nza-advies-passende-acute-zorg 03-2022
NZa Update cijfers acute zorg 2016-2020 032022
Overzicht beleidsadviezen tot IZA
RIVM Acute Zorg feiten en cijfers_bev_2 29062022
VWS houtskoolschets-acute-zorg 03072020

Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg 10-2022
VWS beleidsagenda-toekomstbestendige-acute-zorg 03102022
VWS beslisnota-bij-kamerbrief-over-beleidsagenda-acute-zorg

> Gouvernance ROAZ

VWS 11-05-2023 Nazending - Concept Procesplan Governance ROAZ tbv Thematafel Acute Zorg

IZA 09-2022

ACM beleidsregel-acm-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-nw
beslisnota regiobeelden beoordelingskader-impactvolle-transformaties VWS 12-01-2023
bijlage-iii-beoordelingskader-impactvolle-transformaties VWS 01-01-2023
Criteria_regiobeelden_en_regioplannen
Criteria_ROAZ_beelden_en_ROAZ_plannen
Factsheet Transformatiegelden 2023 (incl correctie)_2 FMS-NVZ 04-2023
factsheet_regionale_samenwerking
integraal-zorg-akkoord
kamerbrief regiobeeld beoordelingskader-impactvolle-transformaties VWS 19-01-2023
presentatie_iza_regiobeeld_regioplan_algemeen
voortgang-iza-werkagenda-per-thematafel-printversie

IZA werkagenda C Samenwerking in de acute zorg

IZA Werkagenda C Samenwerking in de acute zorg
werkagenda_iza_samenwerking_in_acute_zorg

2. Zorgcoordinatie en triage

adviesrapport_landelijke_inrichting_zorgcoördinatie
eindrapportage-programma-pilots-zorgcoordinatie 092022
VWS beleidsbrief_minister_inrichting_zorgcoördinatie 12052023
VWS kamerbrief_advies_zorgcoördinatie 04042023

3. Kwaliteit van acute zorg

RIVM inventarisatie kwaliteitskader spoedzorg 062023 - Quickscan STZ ziekenhuizen
RIVM Kennisupdate-bereikbaarheidsanalyse-SEH-AV 08062023
VWS Getekende brief min VWS opdracht Zorginstituut IZA BA 12122022

4. Differentiatie, concentratie en spreiding

VWS Getekende brief min VWS opdracht Zorginstituut IZA BA 12122022

> Implementatie multitrauma zorg

ZIN Advies bevordering implementatie multitraumazorg 28032023

> Tijdkritische aandoeningen

Gezondheidsraad Advies-45-minutennorm-in-de-spoedzorg 22092020
KPMG Rapportage_Tijdkritische aandoeningen in de spoedzorg_20230608
RIVM Kennisupdate-bereikbaarheidsanalyse-SEH-AV 08062023
VWS Adviesaanvraag-heroverweging-45-minutennorm 20032019

5. Samenwerken in de keten

GMAP project_b01840e6-bccc-42ea-96db-dcd06bff1362_acute-psychiatrie__authorized-at_ GGZ 09-04-2019
VSV-basiskader FVSV 230203
zorgstandaard-integrale-geboortezorg CPZ 19-05-2020

6. ROAZ beelden en plannen

> Herziening ROAZ

AMvB acute zorg 15-06-2021stb-2021-291
VWS 11-05-2023 Nazending - Concept Procesplan Governance ROAZ tbv Thematafel Acute Zorg

> ROAZ beelden en plannen

20230328_brochure_informatiebouwstenen_basis_roaz_beeld LNAZ 03-2023
bijlage-iii-beoordelingskader-impactvolle-transformaties VWS 01-01-2023
Criteria_ROAZ_beelden_en_ROAZ_plannen
opzet_roaz-beeld LNAZ 28-03-2023

> ROAZ beelden per regio

23.06.30 ROAZ-beeld regio Zwolle
AZNN Basis ROAZ beeld juni 2023
NAZMN_Regiobeeld acute zorg_22062023
NAZNNF ROAZ beeld -Kennemerland, juni 2023
NAZNNF ROAZ-beeld - Amsterdam-Amstelland, juni 2023
NAZNNF ROAZ-beeld - Flevoland, juni 2023
NAZNNF ROAZ-beeld - Gooi en Vechtstreek, juni 2023
NAZNNF ROAZ-beeld - Noord-Holland Noord - juni 2023
NAZNNF ROAZ-beeld - Zaanstreek-Waterland, juni 2023
Regiobeeld Acute zorg Limburg
ROAZ Regiobeeld ZWN
ROAZ-beeld Brabant [publieke versie]
ROAZ-beeld Euregio 2023 v1.0

7. Data uitwisseling en capaciteitsinformatie

kamerbrief-over-nationale-visie-gezondheidsinformatiestelsel VWS 06-04-2023
meerjarenagenda-wegiz VWS 09-2021
nationale-visie-en-strategie-gezondheidsinformatiestelsel VWS 13-02-2023
Richtlijn-Gegevensuitwisseling-acute-zorg-versie-4 NHG 2022
wat-u-moet-weten-over-de-wegiz---hoe-de-wegiz-werkt VWS 11-2021
wat-u-moet-weten-over-de-wegiz---wet-en-aanleiding VWS 11-2021
Wegis wetsvoorstel 1e Kamer 27-09-2022 gewijzigd_voorstel_van_wet_2

8. Bekostiging

NZa Conceptadvies bekostiging acute zorg 16102023
VWS Opdracht adviesaanvraag NZa over bekostiging acute zorg 15032023

OVV evaluatie aanpak coronacrisis

OVV aanpak_coronacrisis_deel_1_tot_september_2020_juni_2022 022022
OVV aanpak_coronacrisis_deel_2 102022

Volumenormen > 1e Tranch > Oncologie

FMS soncos_normeringsrapport_versie_10_2022

Kleiner steve johnson 4p3fGgu9tgc unsplash

acute zorg actueel

Kleinerpanos teloniatis cDvFqyqH7b4 unsplash

ambitie acute zorg en visitatie

Dandelion gb2e2c34e5 1920

samenwerken en verbinden acute zorg 

Kleiner maxime lebrun 1o2071GOVp0 unsplash

transformatie acute zorg versnellen

Bestuursleden

Hans Kuijsten

Bestuurslid acute zorg & internist en intensivist Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

info@stz.nl

Programmamanager / Beleidsadviseur

Jan van Dam

Programmanager / Beleidsadviseur pijler topklinische zorg, acute zorg, visitaties

j.vandam@stz.nl
Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl