Art lasovsky 8XddFc6NkBY unsplash
STZ TEC's

Sinds eind 2017 is het voor de STZ–ziekenhuizen mogelijk om een erkenning aan te vragen als topklinisch expertisecentrum. Een door STZ erkend topklinisch expertisecentrum (STZ TEC) is op grond van een ziektebeeld of de diagnostiek of de behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van objectieve, topklinische criteria aantoonbaar onderscheidend is t.o.v. de reguliere zorgverlening. 

 • Jarenlange ervaring met deze patiëntenzorg en onderzoek
 • Het betreft een bijzonder of zeldzaam ziektebeeld, een gespecialiseerde diagnostiek of een unieke behandeling of organisatie van geïntegreerde zorg
 • Het gaat om hoog gespecialiseerde zorg, complexe zorg, meestal  multidisciplinair, met een  multispecialistisch team en soms monodisciplinair
 • Een (minimum) percentage van het aantal patiënten in zorg en bovenregionaal
 • Toepassing van recente klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen
 • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met hoge output
 • Een gegarandeerde continuïteit van zorg vanuit patiënten perspectief
 • Een gegarandeerde continuïteit van zorgverleners/professionals
 • Onderdeel van professioneel netwerk en vraagbaak voor patiënt en professional
 • In contact met de patiënt met als doel, wat vindt de patiënt, de ervaring wordt ingebracht als onderdeel van cyclisch verbeteren
 • Bijdragen  aan het ontwikkelen van kwaliteit, standaarden en richtlijnen
 • Sterke focus op kennisoverdracht bijvoorbeeld d.m.v. onderwijs en opleiding
 • Geaccordeerd door ziekenhuisbestuur en medische staf

Om ervoor te zorgen dat een STZ TEC zijn kwaliteit behoudt, vindt na vier jaar een herbeoordeling plaats. 

Eerste beoordelingsronde 2024 levert 28 prachtige STZ TEC's
De beoordelingscommissie heeft 54 aanvragen behandeld, hiervan zijn er 28 aanvragen erkend (5 nieuwe aanvragen en 23 herbeoordelingen). We zijn ontzettend trots op de nieuwe Topklinische Expertise Centra!

We feliciteren alle (her)erkenningen, maar in het bijzonder de 5 nieuwe aanvragen: 

 • Ziekte van Parkinson, Meander Medisch Centrum
 • Obstetrische High Care (OHC) en Neonatale Intensive Care (NICU), Máxima Medisch Centrum
 • Bekkenbodem aandoeningen, Ziekenhuisgroep Twente
 • Calciumstoornissen, Maasstad Ziekenhuis
 • Heuppathologie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Alp duran YZUgnOTxA44 unsplash

Erkende STZ Topklinische Expertisecentra

Art lasovsky 8XddFc6NkBY unsplash

Overzicht TEC's per ziekenhuis

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl