Artificial Intelligence (AI)-integratie röntgen huisarts 

In de avond, nacht en weekend uren worden patiënten doorgestuurd vanuit de huisartsenpost (HAP) naar de Spoedeisende Hulp (SEH) om een foto te laten maken. Dit kost capaciteit van de SEH en is niet altijd nodig.  

Net als in de dagpraktijk van de huisarts is het proces nu zo ingericht dat de huisartsen op de HAP ook rechtstreeks een foto kunnen aanvragen bij de afdeling radiologie van het CWZ. In het protocol zijn duidelijke indicaties opgenomen voor huisartsen wanneer hiervan gebruik gemaakt kan worden. Bij een hoge verdenking op een fractuur worden deze patiënten sowieso op de SEH beoordeeld. Innovatief is dat deze foto’s meteen worden beoordeeld door Gleamer BoneView. Hiermee wordt er een betrouwbare artifical intelligence (AI) toepassing gebruikt om te beoordelen of er een fractuur is of niet. Bij geen fractuur kan de patiënt door de huisarts worden uitbehandeld.  

De nauwkeurigheid van Boneview is hoog, maar elke foto wordt binnen 18 uur nog eens beoordeeld door een radioloog. Hiermee is het een veilig proces om patiënten uit te behandelen in de eerste lijn en alleen door te sturen naar de tweede lijn wanneer nodig. Hierdoor komt er capaciteit vrij op de SEH voor complexere vraagstukken, scheelt dit wachttijd voor de patiënt vanuit de HAP en zorgt het voor reductie in onnodige zorgkosten ten behoeve van de maatschappij en eigen risico van de patiënt.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl