Artificial Intelligence (AI) voorspelt vóór een operatie de ontslagdatum van een patiënt, de benodigde nazorg en de locatie van de nazorg 

Het probleem: veel mensen hebben na hun operatie bij ontslag nazorg nodig. Dit kan thuiszorg zijn, maar ook revalidatie in een instelling. Totdat nazorg geregeld is en er plek is bij de ontslaglocatie, blijven patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dit leidt vaak tot lange opnamen. Hierdoor blijven bedden bezet en kunnen deze niet ingezet worden voor een patiënt die nog geopereerd moet worden. Dit zorgt ervoor dat ziekenhuizen vol raken, met als gevolg dat operaties moeten worden uitgesteld. 

De innovatie: door vóór een operatie te voorspellen hoelang patiënten in het ziekenhuis blijven en welke nazorg ze nodig hebben, kan nazorg tijdig geregeld worden. Hierdoor wordt de doorstroom van patiënten verbeterd en worden er minder operaties uitgesteld. Ook draagt dit bij aan het herstel en de tevredenheid van een patiënt. 

Het bewijs: middels cohortonderzoek hebben we onderzocht of we de opnameduur en de ontslaglocatie bij patiënten die een orthopedische operatie ondergaan kunnen voorspellen. Uit dit onderzoek blijkt dat we dit met grote accuraatheid kunnen voorspellen vóór de operatie. 

Hulp van STZ: we willen deze voorspellende modellen testen in andere ziekenhuizen om te controleren of ze op nationale schaal kunnen ingezet worden. Daarnaast moeten de predictiemodellen ingebed worden in de elektronisch patiëntendossier (EPD)-systemen van ziekenhuizen, zodat de voorspelling automatisch wordt uitgevoerd als een patiënt wordt opgenomen. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl