Audio-opnames van het polikliniek bezoek door de arts voor de patiënt: patient empowerment and shared decision making.

Tijdens een polikliniekbezoek krijgen patiënten vaak informatie in gecondenseerde vorm. Veel informatie wordt vergeten door de patiënt, omdat de informatie ingewikkeld is, deze wordt gegeven in een kort consult en in een vaak stressvolle situatie. In toenemende mate nemen patiënten gesprekken op met de telefoon om informatie te behouden en te kunnen delen met naasten. Heimelijk opnemen door de patiënt kan een reflectie zijn van een wankele vertrouwensband tussen de arts en patiënt en kan daar ook een negatieve invloed op hebben. Met de huidige innovatie biedt de arts proactief aan om van het poliklinisch consult een audio-opname te maken voor de patiënt. De opname wordt vervolgens opgeslagen in het patiëntendossier. We willen aantonen dat de het actief aanbieden van de opname veilig is voor de professional en de patiënt, dat de patiënt opnames terugluistert. We verwachten dat deze werkwijze positieve invloed heeft op de onderlinge communicatie en vertrouwen, tevredenheid over het consult, informatieoverdracht en bijdraagt aan patient empowerment en gezamenlijke besluitvorming. Literatuur toont in enkele studies aanwijzingen dat het een positieve ontwikkeling is. Onze studie met focusgroepen patiënten en medisch specialisten toont veel positieve verwachtingen (2021). Onlangs (2022-2023) is er door ons in het ETZ een randomized controlled trial uitgevoerd naar effect van audio-opnames op tevredenheid bij artsen en patiënten. Studies naar gebruik en mogelijkheden zijn binnen STZ zeer goed mogelijk.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl