Baanbrekende Sneldiagnostiek Polikliniek voor Cardiologie verkort diagnoseproces van 68 dagen naar 9 dagen 

Het probleem: atherosclerotisch vaatlijden is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Het identificeren van de aanwezigheid en ernst hiervan bij patiënten met verschijnselen is een uitdaging, wat leidt tot vertraging in de behandeling. Het diagnostisch proces duurt gemiddeld 68 dagen in het Spaarne Gasthuis (SG). 

De innovatie: een zorgpad waarbij patiënten op basis van een verwijsbrief worden getrieerd door de cardioloog. Vervolgens wordt PET- Coronair CT-angiografie (CCTA) gebruikt voor onderzoek, gevolgd door directe uitslag en behandeling, afhankelijk van de bevindingen. Voorkeur voor CT bij laag-midden risico en PET bij hoog risico. Voordelen: geavanceerde analysemethode waarbij betrouwbaar ischemie bij ernstige vernauwingen kan worden vastgesteld, hybride beeldvorming waarbij CAG (hartkatheterisatie) achterwege gelaten kan worden, snelle uitslag in gemiddeld 9 dagen, minder wachttijd voor hoog risico patiënten. 

Het bewijs: onderzoek met 152 patiënten toonde een gemiddelde doorlooptijd van 9 dagen in de Cardiostraat, vergeleken met 68 dagen in de controlegroep. 25% van de Cardiostraat-patiënten had zuurstofgebrek, tegenover 10% in de controlegroep. 

Hulp van STZ: uitbreiden van sneldiagnostiekstraten naar andere veelvoorkomende ziektebeelden binnen en buiten het SG, zoals maligniteiten en electieve ingrepen. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl