Betere herkenning van cognitieve problemen bij eerste generatie migranten: een transmuraal multidisciplinair project. 

Het probleem: de komende jaren zal de groep ouderen met een migratieachtergrond vergrijzen. In de grote steden zal meer dan 30% van de ouderen een migratieachtergrond hebben. Bij hen komt dementie vaker voor. Helaas wordt dementie veel minder vaak herkend waardoor er geen passende zorg wordt gestart en er vaker zorgcrises optreden. De achterblijvende herkenning hangt samen met de hoge drempel om met klachten over het geheugen het ziekenhuis te bezoeken en met de ongeschiktheid van gangbare tests.   

De oplossing: de afgelopen jaren heeft de afdeling geriatrie van het OLVG zich toegelegd op herkenning, diagnostiek, behandeling en begeleiding van eerste generatie migranten. In 2019 is gestart met een anderhalvelijns-poli waarbij geriater en psycholoog patiënten onderzochten in de huisartsenpraktijk. In 2022 kwam hierop een vervolg waarbij specialisten ouderengeneeskunde (SO) patiënten onderzochten. Zij waren getraind in het afnemen van de juiste tests en er vond een multidisciplinair overleg plaats met geriater en psycholoog. In september 2023 zal dit project stadsbreed van start gaan binnen het NOA (Netwerk Ouderen Amsterdam).   

Het bewijs: reeds in een eerder stadium deden wij onderzoek naar de geschiktheid van het testmateriaal. Na de eerste fase (2018-2019) werd een analyse verricht van het project. Slechts 16% van de patiënten die verwezen werd naar de anderhalvelijns-poli werd daarna alsnog verwezen naar de geheugenpoli van het ziekenhuis.  

Hulp van STZ: implementatie van deze werkwijze in de andere drie grote steden. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl