Consultatie SEH-arts op de huisartsenpost 

De zorgkosten stijgen en de druk op de Spoedeisende Hulp (SEH) en huisartsenpost (HAP) neemt toe. De vergrijzing en de hoge werkdruk in de acute zorg maken dat er gesproken wordt van een zorginfarct.  

Dit is de aanleiding voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de huisartsenspoedpost in Nijmegen om de samenwerking te intensiveren. Een van de onderdelen hiervan is om te zorgen dat patiënten niet onnodig door meerdere zorgprofessionals gezien worden. Hiervoor is een consultatie van de SEH-arts op de HAP in het leven geroepen. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de huisarts, maar het zorgt ervoor dat er laagdrempelig extra kennis ingewonnen kan worden.  

In studieverband is geregistreerd en geanalyseerd wat de effecten van het meekijk consult op de HAP zijn. In de drie maanden is bij 26 patiënten meegekeken waarvan 88% na consultatie behandeld is op de HAP. Dit resulteert in minder verwijzingen naar de SEH wat voor reductie van zorgkosten zorgt en de patiënt zijn eigen risico niet kwijt is.  

Als dit landelijk binnen alle STZ-ziekenhuizen met een aanleunende HAP uitgevoerd kan worden, zou dit in potentie veel zorgkosten kunnen besparen en kunnen leiden tot een hogere patiënt tevredenheid. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl