COPD Thuismonitoring tijdens uw opname in CWZ (en andere Santeon ziekenhuizen) 

Bewezen is dat chronic obstructive pulmonary disease (COPD)-patiënten minder zorg nodig hebben als zij gebruik maken van thuismonitoring. Dat resulteert in minder opnames en minder poli bezoeken.  

In Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) zijn we begonnen met het integreren van de thuismonitoring in de kliniek en aansluitend monitoring van de COPD-patiënten als ze met ontslag gaan. Patiënten zien dat met de gegevens die ze invoeren ook daadwerkelijk iets gedaan wordt, het is een onderdeel van de visite, en zijn hierdoor gemotiveerd om ook na opname de thuismonitoring in te vullen. De verpleegkundigen in de kliniek weten nu ook wat de app inhoudelijk biedt en kunnen daarnaar verwijzen voor de instructiefilmpjes. 

We voelen dagelijks de voordelen. Minder administratieve tijd voor verpleegkundigen. Tijdens de opname heeft de patiënt nu een duidelijkere stem via de data uit de app. Hierdoor kan de verpleegkundige zich beter richten op specifieke klachten en waar het ziekte-inzicht vergroot moet worden. De patiënt gaat met meer zelfvertrouwen naar huis, wetende dat er een vangnet is. En ook de verpleegkundige laat de patiënt met vertrouwen naar huis gaan.  

De STZ kan ons helpen om deze werkwijze te introduceren in alle STZ-ziekenhuizen. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl