CWZ-academie voor patiënten en naasten

Probleem: De personele houdbaarheid is de meest acute en knellende dimensie van de houdbaarheid van zorg. Een van de sporen om de personele houdbaarheid te versterken, is het ondersteunen van behoud en herstel van zelfredzaamheid van patiënten en naasten.

Innovatie: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) ontwikkelt een academie voor patiënten en naasten. In deze academie werken we aan behoud en herstel van zelfredzaamheid van patiënten en naasten, door hen te trainen in verpleegtechnische handelingen, digitale vaardigheden en duurzame leefstijl/gedragsverandering. Het streven is om in de toekomst hiermee professionele zorg te kunnen blijven inzetten daar waar het hard nodig is en zelfregie van de patiënt/naasten in te zetten waar het kan.

Bewijs: Uit eerdere initiatieven en literatuur is gebleken dat het stimuleren van zelfredzaamheid door het aanleren van verpleegtechnische handelingen, digitale vaardigheden en gezondheidsvaardigheden leidt tot eerder ontslag uit het ziekenhuis, minder gebruik van de wijkverpleging en voor patiënten het gevoel van controle over het zorgpad/herstel.

Hulp: STZ kan een belangrijke rol vervullen in het verder ontwikkelen en implementeren van de academie voor patiënten en naasten in andere ziekenhuizen, zodat de kans op (structurele) financiering vanuit de zorgverzekeraar vergroot wordt.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl