Deventer Ziekenhuis thuis: een klinische opname in de thuissituatie voor hartfalen patiënten

Probleem: er is een toenemend capaciteitsprobleem in de zorg. Er zijn de komende jaren te weinig zorgverleners beschikbaar om de stijgende zorgvraag van patiënten met hartfalen te kunnen opvangen.

Innovatie: in plaats van een klinische opname in het ziekenhuis vindt de behandeling met een diuretica-infuus (furosemide) van hartfalenpatiënten plaats in de thuissituatie inclusief dagelijks bezoek van een verpleegkundige. Dit zorgt voor een kwalitatief betere behandeling tegen lagere kosten, met minder complicaties (zoals vallen, delier, infecties) bij een grotere patiënttevredenheid.

Bewijs: de evaluatie van de pilot laat zien dat er een volledig Deventer Ziekenhuis (DZ) thuis team operationeel is geworden en patiënt en medewerkers positieve ervaringen hebben met deze nieuwe vorm van behandelen.

Hulp: om de innovatie door te ontwikkelen is het waardevol om samen te werken met STZ-ziekenhuizen. Door samenwerking kan er geleerd worden van elkaar en kan validatie plaatsvinden. Daarnaast is het waardevol om te inventariseren welke andere patiëntengroepen ook in aanmerking kunnen komen voor een klinische opname thuis in plaats van het ziekenhuis.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl