Digitale autotriage bij verwezen patiënten met mogelijk cataract: patient in the lead

Probleem: efficiënt plannen van patiënten geeft doelmatiger gebruik van personeel, tijd en zorgkosten in de huidige tijd van personeelstekort en stijgende zorgkosten. Daarom worden alle verwijsbrieven naar de afdeling Oogheelkunde getrieerd op klacht en toegangstijd. De verwijsbrief alleen biedt echter niet voldoende informatie om een patiënt in het juiste zorgpad met de juiste toegangstijd te krijgen. Patiënten met een verdenking staar kunnen zowel door oogartsen als door optometristen beoordeeld worden. Idealiter komen patiënten die geopereerd moeten worden bij de arts en anders bij de optometrist (Juiste Zorg op de Juiste Plek). Nu komen er relatief te veel patiënten, die uiteindelijk niet geopereerd worden, bij de (duurdere) oogarts. Dit geeft onnodige lange wachttijd voor de patiënten die het wel nodig hebben.

Innovatie: digitale autotriage middels een PROMs vragenlijst die, na verwijzing, door patiënt zelf via MijnOLVG wordt ingevuld. De score op die vragenlijst bepaalt de mate van klachten (hoe hoger, hoe groter de kans dat er geopereerd zal worden), de impact op het dagelijks functioneren (hoe hoger, hoe sneller patiënt gezien dient te worden) en de operatiewens van patiënt. De uitkomst genereert automatisch een afspraak op het juiste spreekuur met de juiste toegangstijd.

Bewijs: de vragenlijst wordt momenteel aangeboden via mijnOLVG aan de patiënten die al een afspraak hebben op het cataractspreekuur van de arts en de optometrist. De scores worden dan binnenkort geëvalueerd en gecorreleerd aan de zorgactiviteit van de staaroperatie. Op deze manier kunnen we een voorspelmodel maken en bepalen welke scores meer kans geeft op OK en welke niet.

Hulp: verdere ontwikkeling binnen Epic, implementatie binnen Epic-huizen en verdere validatie van deze innovatieve digitale autotriage.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl