Digitalisering Polikliniek

Met behulp van het programma Digitalisering Polikliniek onder regie van het innovatieteam hebben alle poliklinieken een grote inhaalslag gemaakt in het digitaliseren van werkprocessen. Door het programma op te delen in losse sprints, waarbij in iedere sprint één werkproces centraal stond, werd deze grote klus voor poliklinieken haalbaar.  

Multidisciplinaire teams werkten deze sprints uit in kant-en-klaar pakketten met de juiste inrichting in het elektronisch patiëntendossier (EPD), standaard werkafspraken, opleidingsmateriaal, managementinformatie en communicatiemateriaal. Teamleiders namen de implementatie op de afdelingen voor hun rekening en bepaalden het tempo. Bij vragen of knelpunten konden zij altijd terecht bij hun innovatiecoach.  

De resultaten werden maandelijks gepubliceerd in een dashboard. Polimedewerkers zijn trots op de behaalden resultaten. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl