e-Health kinderastmazorg middels de puffer app 

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Astma is goed te behandelen, maar de huidige, electieve poliklinische kinderastmazorg lijkt niet te passen bij het episodische karakter van astma.  

Innovatieve thuismonitoring technologie en digitaal contact op afstand maken het mogelijk om klachten tijdig te signaleren en hierop te anticiperen om het astma onder controle te houden. Met e-Health kinderastmazorg via de puffer-app worden door seriële thuismetingen de klachten beter in kaart gebracht, met als primair doel om astma aanvallen te voorkomen.  

Deze manier van zorg leidt tot meer inzicht bij zowel patiënten als zorgprofessionals en biedt de mogelijkheid om samen beter onderbouwde behandelbeslissingen te nemen en escalatie van therapie te voorkomen. Resultaten laten verbeterde astma uitkomsten zien, meer zelfmanagement, en ruim 80% minder ziekenhuisopnames, spoedbezoeken en polikliniekbezoeken.  

Graag zouden we middels deze STZ-innovatiechallenge andere zorgprofessionals willen inspireren om eenzelfde transformatie in te zetten in het belang van de patiënt, de zorgprofessional en de algemene gezondheidzorg. Daarnaast hopen we samenwerkingspartners te vinden om opschaling van e-Health kinderastmazorg te faciliteren, duurzame real-life effectiviteit te evalueren en opname in klinische richtlijnen te realiseren. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl