Geruisloze hoorzorg – digitale samenwerking tussen audiciens en KNO-artsen vergemakkelijkt 'de Juiste Zorg op de Juiste Plek'! 

Vroeger konden audiciens een slechthorende patiënt alleen via de huisarts naar de Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO)-arts verwijzen. Ook moesten slechthorende patiënten vroeger altijd de KNO-arts fysiek bezoeken, terwijl er in geselecteerde gevallen ook zorg op afstand kan plaatsvinden.   

Tegenwoordig werken KNO-artsen van het Deventer Ziekenhuis volgens een nieuwe werkwijze: ten eerste kunnen audiciens patiënten rechtstreeks doorverwijzen naar de KNO-arts. Ten tweede wordt op de poli KNO bepaald of de patiënt kan worden gepland voor een telefonisch consult of op de poli moet komen. Ook telefonisch kan goede zorg verleend worden, omdat de audicien al essentiële informatie (beschrijving/foto van het trommelvliesbeeld, uitgebreid audiogram) meestuurt. Vervolgens neemt de KNO-arts telefonisch een aanvullende anamnese af. Indien er geen alarmsymptomen zijn, wordt een brief met recept voor hoortoestellen gestuurd naar de audicien.  

Door deze twee wijzigingen wordt het zorgtraject rondom hoortoestelaanpassingen doelmatiger, efficiënter en goedkoper. Na een jaar hebben wij deze nieuwe werkwijze met alle partijen via digitale enquêtes geëvalueerd waaruit blijkt dat alle partijen tevreden zijn.   

Inmiddels is deze zorg al enige tijd de standaard in de regio Deventer en omstreken, en willen we graag deze innovatie wijder verspreiden via onze STZ-collega’s, hun omliggende audiciens en huisartsen helpen met ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’.  

 

 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl