Hartplastic: recycling van plastic uit de zorg tot nieuwe producten door 3D-printing

7% van alle CO2 uitstoot in Nederland komt vanuit de zorg, dit moet verminderen. Als stichting Hartplastic willen we de CO2 uitstoot verminderen door de hoeveelheid plastic die wordt vernietigd te verminderen. Door plastic verpakkingsmaterialen te verwerken tot materiaal voor 3D-printing, kunnen we nieuwe producten maken uit plastic dat anders wordt vernietigd na eenmalig gebruik. Deze producten kunnen dan weer worden ingezet in de zorg, zoals OK-klompen van gerecycled plastic, armsteunen voor hartkatheterisaties of anatomische 3D-modellen van bloedvaten voor educatie en gebruik tijdens operaties. Als proof-of-concept hebben we een aantal van deze producten al ontwikkeld, maar dit concept willen we verbeteren en breder uitrollen over alle (STZ-)ziekenhuizen. We zoeken middelen voor schaalvergroting en verbetering van efficiency van het proces. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl