Hyperemesis patiënten thuis 

In 2022 is binnen Isala een traject gestart om hyperemesis patiënten (patiënten met zwangerschapsbraken) niet meer klinisch op te nemen. Over het algemeen zorgt zwangerschapsbraken voor ziekenhuisopnames, waarbij de patiënt voor een periode van 2-3 dagen wordt opgenomen met een infuus om uitdroging te voorkomen.  

Bij de nieuwe aanpak worden patiënten in samenwerking met de thuiszorg thuis opgenomen, wat zorgt voor een lagere beddendruk in het ziekenhuis en een efficiënter werkproces. Op dit moment krijgen de patiënten een infuus op de Spoedeisende Hulp, vanaf binnenkort doen ze verpleegkundigen van het Medisch Coördinatiebureau dat vanaf de huisartsenpost. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl