Interprofessioneel klinisch redeneren

Probleem: In het ziekenhuis komen patiënten met een zorgvraag waar vaak individueel of in een kleine setting over wordt nagedacht. Iedere zorgverlener kijkt daarbij door zijn eigen bril: wat is er met de patiënt aan de hand, hoe komt men daarachter en wat gaat men eraan doen? Dit proces heet klinisch redeneren. Klinisch redeneren kan ook samen. Door verschillende benaderingen van de patiënt en zijn problematiek met elkaar én de patiënt te bediscussiëren worden kansen om van elkaar te leren en elkaars taal te spreken beter benut.

Innovatie en Bewijs: Daarom hebben wij in OLVG discipline- en afdeling overstijgend onderwijs opgezet voor coassistenten (geneeskundestudenten), verpleegkundig specialisten (in opleiding) en physician assistants (in opleiding). Wij slaan een brug tussen deze verschillende zorgprofessionals tijdens onderwijsbijeenkomsten waarbij een patiënt wordt uitgenodigd en zijn beleving en verhaal centraal staan. Verschillende zorgverleners begeleiden dit onderwijs. Men leert van elkaars perspectief, de samenwerking wordt bevorderd en de studenten kunnen zich zo essentiële klinische vaardigheden eigen maken. Bovendien draait het echt om de patiënt.

Hulp: De start van dit onderwijs was een groot succes! Nu zoeken we naar een manier om dit te bestendigen en patiëntparticipatie in het onderwijs op de kaart zetten.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl