Inzet Fitbit om hartziekten te voorspellen

Een studie in het HagaZiekenhuis in samenwerking met TU Delft, Google en Fitbit onderzoekt het aanbieden van consumentenelektronica aan patiënten om te kijken of ziekte-specifieke patronen kunnen worden herkend in hun data. Zo worden mogelijke patiënten eerder opgespoord en behandeld, waardoor ziekenhuisopnamen worden voorkomen. Met thuismonitoring via een Fitbit worden er 8000-data punten per dag per patiënt verzameld die worden geanalyseerd met behulp van Artificial Intelligence (AI). De studie is ook innovatie vanwege de schaal en het gebruik van het dataplatform van Google Cloud.

Jaarlijks worden er 50.000 hartpatiënten gezien in het HagaZiekenhuis. Stel dat 20% thuis gemonitord kan worden en niet meer naar het ziekenhuis hoeft te komen. De impact is dus dat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen en beter afgestemde zorg ontvangen, het ziekenhuis wordt minder belast met onnodige opnames en artsen besteden hun kostbare tijd aan de juiste patiënten.

Om deze innovatie verder te brengen, zijn er krachtige computers nodig en doorontwikkeling van een dataplatform waar patiëntgegevens veilig en betrouwbaar worden opgeslagen om te gebruiken voor diagnostiek. Het winnen van de STZ-innovatiechallenge draagt daaraan bij omdat het de bekendheid van de innovatie vergroot en met de opschaling mogelijk samengewerkt kan worden met andere huizen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl