Inzicht in OK-gebruik met Artificial Intelligence (AI) voor een effectieve inzet van ruimte en personeel

Probleem: het tekort aan zorgpersoneel is een groeiend probleem en de operatiekamer is hierbij geen uitzondering. De situatie vraagt om het tekort te verkleinen, maar ook om de beschikbare capaciteit effectief in te zetten. De praktijk leert dat problemen in de planning, logistiek of communicatie zorgen voor vertragingen op de operatiekamers. Denk bijvoorbeeld aan het niet op tijd starten van de eerste operatie van de dag of een volle uitslaapkamer waardoor patiënten een lange tijd op de operatiekamer doorbrengen na de ingreep.

Innovatie: bij het Centrum voor Artificial Intelligence (AI) in het Meander MC ontwikkelen wij een systeem voor een automatische registratie van operatiekamer-gebruik. Dit systeem bestaat uit een drietal dieptesensoren die volledig anonieme beelden opnemen van de operatiekamer. Deze beelden worden geanalyseerd met AI om de verschillende bronnen van vertraging op te sporen en te registreren. Hiermee heeft het OK-management, maar ook het personeel zelf, de mogelijkheid de effectiviteit te vergroten door de bronnen aan te pakken en het operatiekamer-gebruik te optimaliseren.

Bewijs: de technologie is nog in ontwikkeling, maar inmiddels is er data verzameld bij 50+ operaties in het Meander MC

Hulp: het zou enorm helpen om de technologie te kunnen testen in meerdere ST ziekenhuizen.

 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl