Juiste zorg op het juiste moment met mijnLEVERcoach: digitaal platform voor levercirrosepatiënten

Door obesitas en alcoholgebruik lijden steeds meer mensen aan chronische leverschade: levercirrose. Levercirrose kan jaren stabiel zijn, maar door verdere achteruitgang ontstaan ernstige problemen zoals vocht in de buik (ascites), slokdarmbloedingen en ammoniakvergiftiging. Deze complicaties gaan gepaard met langdurige ziekenhuisopnames en een hoog overlijdensrisico, ook na herstel hiervan. Standaard halfjaarlijkse polibezoeken kunnen levercirrosecomplicaties onvoldoende op tijd opsporen. Daarnaast is er weinig tijd om andere belangrijke zaken zoals psychosociale gezondheid en leefstijl te bespreken.

Thuismonitoring blijkt al (kosten)effectief in, onder andere, chronische darmziekten (IBD), COPD en hartfalen en verbetert kwaliteit van leven. In Nederland wordt thuismonitoring bij levercirrose bijna niet toegepast, hoewel kleine buitenlandse studies laten zien dat het (her)opnames voorkomt en kosteneffectief lijkt. Het doel van ons digitaal platform mijnLEVERcoach is verbetering van de gezondheid van levercirrosepatiënten. We hanteren hierbij drie pijlers: 1) vroegtijdige opsporing en behandeling van complicaties; 2) adviezen omtrent leefstijl en omgaan met levercirrose en 3) in kaart brengen en bespreken van subjectief en sociaal welbevinden. MijnLEVERcoach monitort ziekte uitkomsten (gewichtstoename, verwardheid), welzijn (angst, werkproductiviteit etc.) en leefstijlfactoren.

STZ kan helpen om naar aanleiding van de resultaten van onze lopende haalbaarheidsstudie mijnLEVERcoach te optimaliseren én door verdere implementatie binnen STZ-ziekenhuizen gelijkwaardige, topklinische zorg aan elke levercirrosepatiënt te bieden.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl