Meer patiënten in aanmerking voor thuistoediening oncolytica door inzet Entrustable Professional Activities (EPA)-gericht opgeleide verpleegkundigen

De komende jaren zullen steeds meer oncologische behandelingen thuis plaatsvinden. Dit vraagt volgens de SONCOS-norm om inzet van meer oncologieverpleegkundigen in de thuissituatie, maar deze verpleegkundigen zijn schaars. Voor veel thuiszorgorganisaties is het niet haalbaar om verpleegkundigen de volledige oncologieopleiding te laten volgen.

Voor deze zorg zouden we dit tekort kunnen oplossen door de inzet van verpleegkundigen die specifiek zijn opgeleid voor deze oncologische behandelingen in de thuissituatie van de patiënt. Dit willen wij realiseren door verpleegkundigen uit het team technische thuiszorg verpleging (TTV) op te leiden volgens Entrustable Professional Activities (EPA). Aanvullend worden verpleegkundigen m.b.t. de specifieke geneesmiddelen theoretisch en in praktijk geschoold door het ziekenhuis. Hiermee zou het niet meer noodzakelijk zijn om de volledige oncologieopleiding te volgen.

In mei 2023 zijn we een experiment gestart waarvoor een aantal TTV-verpleegkundigen EPA-gericht zijn opgeleid om oncologische toedieningen te verrichten. Hiermee is het aantal verpleegkundigen bekwaam voor deze zorg binnen één organisatie verdubbeld. Dit experiment onderzoekt of EPA-gericht opleiden een even goed en veilig alternatief is voor de inzet van verpleegkundigen met de volledige oncologieopleiding. Hiermee kunnen we de kwaliteit van zorg in de toekomst waarborgen, zoals o.a. het Integraal Zorgakkoord dat van ons vraagt.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl